Odjel za hispanistiku i iberske studije

DS HISPANISTIKE - PREVODITELJSKI SMJER

Trajanje studija: 4 semestra
Akademski naziv: mag. philol. hisp.


Studij je ustrojen u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0010) od 9. listopada 2013.).

IZVEDBENI PLAN

III. SEMESTAR

Leksikografija

Audiovizualno prevođenje

Konsekutivno prevođenje

Kinematografija Latinske Amerike

Književni seminar

IV. SEMESTAR

Diplomski seminar

Diplomski rad

Stručna praksa

App

RASPORED NASTAVE

Raspored je, osobito početkom akad. god., podložan promjenama. Molimo studente da redovno prate obavijesti i promjene u rasporedu.

Raspored nastave u zimskom semestru akad. god. 2021./2022.

Raspored nastave u ljetnom semestru akad. god. 2021./2022.