Odjel za hispanistiku i iberske studije

PREDDIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Dvopredmetni preddiplomski studij španjolskog jezika i književnosti ustrojen je u akad. god. 2007./2008. nakon izdavanja dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA UP/I-602-04/06-13/00012, URBROJ: 53-07-07-0004 od 15. svibnja 2007.).

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ HISPANISTIKE (OPĆI SMJER)

Dvopredmetni diplomski studij hispanistike (opći smjer) ustrojen je u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0009) od 9. listopada 2013.)

DIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ HISPANISTIKE (PREVODITELJSKI SMJER)

Dvopredmetni diplomski studij hispanistike (prevoditeljski smjer) ustrojen je u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0010) od 9. listopada 2013.).