Odjel za geografiju

Obrana diplomskog rada studentice Ane Albin

Na sjednici Stručnoga vijeća Odjela za geografiju dana 13. 4. 2021. donesena je odluka o imenovanju povjerenstva za obranu diplomskog rada studentice Ane Albin pod naslovom Starozavjetna sveta mjesta, u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, predsjednik i član

2. prof. dr. sc. Josip Faričić, mentor i član

3. doc. dr. sc. Ante Blaće, član

4. doc. dr. sc. Branimir Vukosav, zamjenski član.

 

Obrana navedenoga diplomskog rada održat će se u četvrtak, 6. svibnja 2021. god. s početkom u 12 sati preko MS Teamsa.

Link za pristup: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1648b14d7a7f48d98265da354fd02a35%40thread.tacv2/conversations?groupId=4be94a32-7ab1-46a7-bcd9-22bcf45e1eac&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1

 

 

 

Theme picker