Odjel za geografiju

Erasmus+ natječaj i informativni dan

Erasmus+ natječaj i informativni dan

Poštovani,

ovim putem vas želimo obavijestiti da će se idućeg četvrtka, 8. 3. 2018., održati Erasmus+ informativni dan s početkom u 12 sati u Studentskom klubu „Božo Lerotić“

Postupak prijave za Erasmus+ mobilnost jepojednostavljen: studenti podnose mrežne prijavne obrasce, a Uredu za međunarodnu suradnju dostavljaju samo životopis i predočavaju osobnu iskaznicu. Iako je životopis moguće dostaviti e-mailom i poštom, savjet je da studenti osobno dođu u Ured za međunarodnu suradnju po ispunjavanju mrežnih obrazaca kako bismo ih direktno upozorili na eventualne nedostatke u prijavi. Studenti ove godine ne dostavljaju prijepis ocjena i potvrdu o statusu studenta već će Ured za međunarodnu suradnju podatke o statusu studenta i akademskom uspjehu dobivati uvidom u ISVU.

 

Također, kriterij koji se odnosi na akademski uspjeh ove je godine ublažen tj. iznimno se  mogu prijaviti studenti čiji je ukupni ponderirani prosjek ocjena niži od 3,500, ali u tom slučaju prosjek mora biti viši od 3,000 te student prijavi mora priložiti dva pisma preporuke nastavnika s matičnog/ih odjela.

 

Cjeloviti tekst Erasmus+ natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju, a još jednom napominjemo da je uz Natječaj za studijski boravak u idućoj akademskoj godini još uvijek otvoren i Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu koju je moguće ostvariti do 31. svibnja 2019. godine. Oba su natječaja dostupna na poveznici:

http://www.unizd.hr/medunarodna-suradnja/obavijesti-i-natjecaji

Theme picker