Odjel za francuske i frankofonske studije

PDS FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI - SILABI

Prvi semestar

Obvezni kolegiji

 

Francuska civilizacija

Vježbe pisanog i govornog izražavanja I

Francuski jezik I

Izborni kolegiji

Korektivna fonetika I

Lingvistički seminar

Uvod u frankofonske književnosti

Francuska književna kritika


Drugi semestar

Obvezni kolegiji

Uvod u studij francuske književnosti

Uvod u francusku lingvistiku

Vježbe pisanog i govornog izražavanja II

Francuski jezik II

Izborni kolegiji

Francuska ortoepija

Korektivna fonetika II

Frankofonski strip

Žensko pismo 


Treći semestar

Obvezni kolegiji

Nominalna sintagma

Vježbe pisanog i govornog izražavanja III

Francuski jezik III

Francuska književnost XX. i XXI. stoljeća

Izborni kolegiji 

Uvod u teatrologiju i izvedbene studije

Član u francuskom jeziku

Analiza francuskih književnih tekstova


Četvrti semestar

Obvezni kolegiji

Glagolski sustav

Vježbe pisanog i govornog izražavanja IV

Francuski jezik IV

Francusko pjesništvo XIX. stoljeća

Izborni kolegiji 

Glagol u francuskome jeziku

Francuska književnost i film

Imaginarij Pariza


Peti semestar

Obvezni kolegiji

Francuski jezik V

Sintaksa francuskog jezika

Francuski roman XIX. stoljeća

Semantika

Izborni kolegiji 

Prijevodne vježbe 

Vježbe pisanog i govornog izražavanja V

Francuski putopisi


Šesti semestar

Obvezni kolegiji

Francuski jezik VI

Pragmatika

Francuska književnost XX.  i XXI. stoljeća

Završni ispit

Izborni kolegiji 

Vježbe pisanog i govornog izražavanja VI

Hrvatsko-francuski odnosi kroz stoljeća

Kazališna radionica

Afrički frankofonski roman