Odjel za francuske i frankofonske studije
Informacije

STUDENTSKi PREDSTAVNICi

1. Andrea Sobota; mob: 099 83 57 120; e-mail: andreasobota2808@gmail.com

   Zamjenica:Hilda Bednjanec; e-mail: bednjanechilda@gmail.com

 

2. Dijana Đuričić; e-mail: duricicdijana@gmail.com 

   Zamjenica: Anica Rusan;  e-mail: anicarusan7@gmail.com

 


 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Od 8:00 do 16:00 h (pauza od 12:00 do 12:30h)
Knjižničar je dostupan u knjižnici Odsjeka za talijanistiku (susjedni hodnik)


 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Manage
Svaki dan od 12.30 do 16 h.

 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

Manage
Svaki dan od 12.30 do 16 h.

Obrana diplomskog rada-Sara Tanfara - 13. ožujka 2023.

Studentica diplomskog studija Francuskog jezika i književnosti, smjer: nastavnički, Sara Tanfara brani diplomski rad pod naslovom:

"Analyse contrastive des expressions figées comparatives françaises, italiennes et croates `a composante zoonymique"

 

Obrana će se održati, u ponedjeljak, 20. 3. 2023. s početkom u 10 sati  pred stručnim povjerenstvom u sastavu:

dr. sc. Larisa Grčić, izv. prof, predsjednica povjerenstva

dr. sc. Barbara Vodanović, izv. prof. član, mentorica

dr. sc. Tomislav Frleta, doc., član.

 

Završni ispit – Obavijest za studente koji su akad.god. 2022./23. upisali treću godinu preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti - 7. ožujka 2023.

Na temelju odluke Stručnog vijeća Odjela za francuske i frankofonske studije od datuma 7. ožujka 2023., donesene prije stupanja na snagu novog Pravilnika o završetku studija studenti koji su u akademskoj godini 2022./2023. upisali treću godinu preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti i položili sve programom propisane ispite na Odjelu za francuske i frankofonske studije dužni su prijaviti i položiti završni ispit ili obraniti završni rad na drugom odjelu Sveučilišta u Zadru, tj. na drugoj studijskoj grupi

 

Obavijest o provođenju završnog ispita u ak.god. 2022./2023. - 6. listopada 2022.

Studenti koji  zaključno s 2022./2023.  upisuju apsolventsku godinu  od 1. lipnja 2023. polažu Završni ispit  u obliku eseja i usmenog ispita (onako kako se provodio i do sada i nosit će 4 ECTS boda. Rokovi u prosincu i veljači održavaju se po dosadašnjem modelu (esej, književnost, lingvistika + usmeni).

Studenti koji u 2022./2023. godini 1. puta upisuju 3. godinu studija bez obzira na studijsku grupu; upisuju kolegije Vježbe pisanog i govornog izražavanja V i VI.

 

ZAVRŠNI ISPIT-obavijest - 20. lipnja 2022.

Poštovani studenti,

nakon što položite sve predmete i prijavite završni ispit molimo da se javite na mbahnik@unizd.hr radi "testiranja indeksa" - onim studentima koji imaju e-indeks će  se provjeriti jesu li im sve ocjene u sustavu kako bismo izdali potvrdu koju donosite na završni ispit.

Oni studenti koji imaju indeks donose indeks u tajništvo ili ga skeniranog šalju na mbahnik@unizd. hr radi izdavanja potvrde.

 

Iz Tajništva