Odjel za francuske i frankofonske studije

Poziv na predavanje "Pariška dada i rani nadrealizam kao ishodišta umjetnosti performansa"

Studenti i studentice Odjela za francuske i frankofonske studije pozvaju se na predavanje naslovljeno "Pariška dada i rani nadrealizam kao ishodišta umjetnosti performansa". Predavanje će održati izv. prof. dr. sc. Mirna Sindičić Sabljo u prostorijama studentskog kluba Božo Lerotić, u sklopu Ad hoc kolegija u organizaciji studenata "Umjetnost performansa", od 17 do 18.30h.