Odjel za francuske i frankofonske studije

Informacija o stažiranju za studente prevođenja

Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF) raspisuje Natječaj za stručnu praksu za prevoditelje s nacionalnog jezika na francuski. Praksa se odvija na daljinu, a izabrani kandidati će za obavljene poslove dobiti i novčanu naknadu. Rok za prijavu je 1. ožujak 2023.

Sve datalje o uvjetima i prijavi možete naći na poveznici:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/stages-de-traduction-langue-nationale-francais-distance-en-partenariat-avec-la-rfi-roumanie-3-2-2/