Odjel za francuske i frankofonske studije

DELF-DALF ISPITI 2022 - Zadar

DELF-DALF ISPITI 2022 - Zadar


Međunarodni ispiti iz poznavanja francuskog jezika održavaju se u svibnju 2022. na Sveučilištu  u Zadru (Odjel za francuske i frankofonske studije).
Datumi  i cijene održavanja ispita po razinama:
DELF A1- 24.5.2022. (250 HRK)
DELF A2 – 24.5.2022. (250 HRK)
DELF B1 – 27.5.2022. (400 HRK)
DELF B2 – 27.5.2022. (400 HRK)
DALF C1 – 26.5.2022. (500 HRK)
DALF C2 – 26.5.2022. (500 HRK)
Pretprijave se primaju do 26 .travnja 2022. Ispunjenu pretprijavnicu ili mail poslati na mstorga@unizd.hr kako bi Vam bili poslani obrazac za prijavu i upute za uplatu koju treba izvršiti do 2. svibnja 2022.
Sve ostale obavijesti o uplati, dvorani i satu održavanja ispita bit će poslane svim kandidatima koji se prijave do 2. svibnja 2022.
//
Épreuves DELF-DALF 2022 – Zadar 
Les épreuves auront lieu à l'Université de Zadar du 24 au 26 mai 2022.
Les dates et les tarifs d'après le niveau :
DELF A1- le 24 mai 2022 (250 HRK)
DELF A2 – le 24 mai 2022 (250 HRK)
DELF B1 – le 27 mai 2022 (400 HRK)
DELF B2 –  le 27 mai 2022 (400 HRK)
DALF C1 – le 26 mai 2022 (500 HRK)
DALF C2 – le 26 mai 2022 (500 HRK)
Le formulaire rempli de préinscription ou un mail à envoyer par mail  jusqu'au 26 avril 2022 : mstorga@unizd.hr 
Tous les candidats préinscrits jusqu'au 26 avril 2022 vont recevoir les informations détaillées (la salle et l'heure de l'examen, le mode de paiement, etc.).
#odjelzafrancuskeifrankofonskestudije #sveučilišteuzadru #unizd #francuskiunizd #delfdalf2022 #delfdalfzadar #međunarodniispitizfrancuskogjezika