Odjel za francuske i frankofonske studije

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Odjelu za francuske i frankofonske studije osnovano je 16. listopada 2018. godine odlukom Stručnog vijeća Odjela. U njegovom se sastavu nalazi pet predstavnika nastavnog osoblja, jedan predstavnik studenata i jedan vanjski dionik. Rad Povjerenstva određen je Poslovnikom o radu Povjerenstva za kvalitetu Odjela za francuske i frankofonske studije (u izradi)  koji donosi Stručno vijeće Odjela i Poslovnikom Povjerenstva za unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Zadru koji donosi Senat. Povjerenstvo ima za cilj poticati i širiti kulturu kvalitete na Odjelu, razmatrati i sugerirati nove pristupe i oblike izvođenja kvalitetnog nastavnog i stručnog rada Odjela, prikupljati informacije o kvaliteti rada na Odjelu te poticati usavršavanje znanstveno-nastavnog, nastavnog i nenastavnog osoblja.

POVJERENSTVO

Od akad. god. 2018./2019. za dvogodišnje mandatno razdoblje:

1. doc. dr. sc. Mirna Sindičić Sabljo

2. doc. dr. sc. Patrick Levačić

3. dr. sc. Rea Lujić

4. Anette Klarić, studentski predstavnik

5. Daniela Predovan, prof., vanjski dionik