Odjel za filozofiju

UPIS OCJENA U INDEKS - doc. dr. sc. M. Poljak

UPIS OCJENA U INDEKS - doc. dr. sc. M. Poljak

Upis ocjena u indeks kod doc. dr. sc. M. Poljak će biti 8. rujna, 2021. (srijeda) u 12:30 sati na Odjelu za filozofiju. 

Theme picker