Odjel za filozofiju

Ispitni termini

Doc. dr. sc. Marko Vučetić održat će ispite prema sljedećem rasporedu:

 Kolegij   Ljetni ispitni rok    Jesenski ispitni rok 
 Uvod u filozofiju  16. lipnja i 30. lipnja u 14:00.   1. i 22. rujna u 14:00.
 Suvremena filozofija I  16. lipnja i 30. lipnja u 16:00.   1. i 22. rujna u 16:00.
 Hospitacije, Filozofija politike
 16. lipnja i 30. lipnja u 17:00.   1. i 22. rujna u 17:00.
 Suvremena filozofija II  16. lipnja i 30. lipnja u 16:00.   1. i 22. rujna u 16:00.
 Filozofija povijesti, Povijest hrvatske filozofije   
 16. lipnja i 30. lipnja u 17:00.   1. i 22. rujna u 17:00.

 

OBAVIJEST

Daje se dodatni ispitni termin za kolegije Moderna filozofija I i Moderna filozofija II za sve studente koji su ostvarili pravo izlaska na ispit. Ispit će se održati 30. rujna 2014. (utorak) u 17:00 sati.

Dr. sc. Ivana Knežić