StudentskI predstavnicI

predstavnica; Magdalena Cukor, magdalena0cukor@gmail.com

predstavnica; Ivana Šuplika, ivanasuplika@gmail.com

zamjenik predstavnice; Luka Žižić, ezel1543@gmail.com

zamjenik predstavnice; Ivan Franko, frankoivan8@gmail.com

 

Predstavnica studenata u odjelnom Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete:
Heidi Vuković, hajdisuper@gmail.com