1. Translation and the Making of World Literature

2. Globalizacija i politika kulturne različitosti (2012-2015)

Voditeljica projekta: Dr.sc. Senka Božić-Vrbančić, Sveučilište u Zadru

Trajanje projekta: 1.1. 2012. – 1.11.2013.

Hrvatska zaklada za znanost,  09/62 (89.000,00€)

Istraživači (abecednim redom):

1.    Dr. Loreta Baldassar (University of Western Australia)

2.    Dr. Renata Kokanović (Monash University, Melbourne).

3.    Dr. Marko Lukić (Sveučilište u Zadru).

4.    Dr. Kruno Martinec (SBS Radio, Monash University)

5.    Dr. Tomislav Pletenac (Sveučilište u Zagrebu).

6.    Dr. Zala Volčič (University of Queensland, Australia).

7.    Dr. Mario Vrbančić (Sveučilište u Zadru).

Doktorandi

8.    Zlatko Bukač (Sveučilište u Zadru)

9.    Iva Krtalić Muiesan (Sveučilište u Zadru)

10.    Duško Petrović (Sveučilište u Zagrebu)

11.  Dubravka Saulan (Sveučilište u Zagrebu; Sveučilište Paris Sorbonne).
3. Izv.porf.dr.sc. Mario Vrbančić

    1. Istraživač (WP1 - Simboli europske kulture i identiteta – film i mediji)  u sklopu projekta Languages in Network of European Excellence, 6th Framework Programme (FP6) of the European Commission. Koordinator projekta je Sveučilište u Bernu, Švicarska (2006.-2010.)

    2. Suorganizator i istraživač  u projektu "Visual Culture", Open Society Institute Europe, Higher Education Support Program (2004.-2005.)


4. Izv.prof. dr.sc. Marko Lukić

    Asistent na projektu „Konceptualizacija mora i njegova mjesta u kulturalnom imaginariju SAD-a“ (2007-2011); voditelj projekta prof.dr.sc. Stipe Grgas (Sveučilište u Zagrebu, Odsjek za anglistiku), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.


5. Izv.prof. dr.sc. Sanja Škifić

    Istraživačica na projektu „Konceptualne razlike hrv., eng. i tal. jezika: odabrana spoznajna područja“ (269-1301049-0907) (2007-2011).


6. Katarina Ćurković-Denona, prof.

    Istraživačica na projektu "Razvoj diskurzivne kompetencije u međujeziku učenika stranoga jezika" (od 2007. godine).


7. Tomislav Kuzmanović, MFA

    Suradnik na projektu: International Writing Programs, 05/2006. – 07/2006. University of Iowa, SAD


8. Antonio Oštarić, prof.

    1. Istraživač na projektu MZOŠ RH 269-1301049-0907 "Konceptualne razlike hrvatskog, engleskog i talijanskog jezika: odabrana spoznajna područja" (2007-2011)


2. Suradnik na projektu MZOŠ RH 269-2120920-0896  Percepcija i artikulacija u hrvatskome jeziku (2007-2013). Voditeljica projekta  Dr.sc. Małgorzata E. Ćavar (Eastern Michigan University, Institute for Language and Information Technology, SAD)