Odjel za anglistiku
Voditelj projekta: Russell S. Valentino. Suradnici: Natalya Reinhold i Tomislav Kuzmanović (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru). 

Projekt je financiran od strane National Endowement for the Humanities. 

University of Indiana

Russian State University for the Humanities

Sveučilište u Zadru

Projekt je pokrenut u suradnji Sveučilišta u Indiani (University of Indiana), Sveučilišta Ruske Federacije za humanističke znanosti (Russian State University for the Humanities) i Odjela za anglistiku Svučilišta u Zadru te je zamišljen kao trogodišnji istraživački projekt (2013. - 2015.) u sklopu kojega će se kroz nekoliko simpozija otvorenog tipa (u SAD-u, Rusiji i Hrvatskoj) istražiti specifična pitanja koja se tiču recepcije seminalnih djela svjetske književnosti u svakoj od kultura (američkoj, ruskoj, hrvatskoj) zastupljenih projektom te uloge prevođenja u procesu formiranja svjetske književnosti. Pritom će se naglasak staviti na različite politike i pristupe prevođenju, odnosno, na procese koji imaju utjecaja pri izboru djela/autora/kulture za prijevod; projekt će također pokušati odgovoriti na pitanja globalne nasuprot nacionalne kulture, odnosa malih i velikih književnosti, odnosno, pozicije koje djela takva značaja zauzimaju u kulturi primateljici i njihove recepcije i percepcije, odnosno, utjecaja na daljnju književnu produkciju u toj kulturi. Također, posebna će se pažnja pridati definiciji svjetske književnosti kao korpusa ili pak kanona djela različitih nacionalnih književnosti u prijevodu na strane jezike, odnosno, različitim, kulturno-specifičnim, političkim, idološkim i drugim čimbenicima i načinima kroz koje djelo neke nacionalne književnosti postaje činjenica druge (kroz prijevod) te time i djelo svjetske književnosti. Rezultati istraživanja bit će prezentirani na skupu koji će se organizirati u SAD-u tijekom zadnje godine projekta te objavljeni u posebnim izdanjima časopisa Poroi: An Interdisciplinary Journal of Rhetorical Analysis and Invention Sveučilišta u Iowi i [sic] – časopisu za književnost, kulturu i književno prevođenje Odjela za anglistiku Sveučilišta u Zadru te u vidu znanstvene knjige ili knjiga sudionika u projektu.