Odjel za anglistiku

Za detalje o uvjetima upisa, potrebnim ECTS bodovima, obavezama na diplomskom studiju ovisno smjerovima, kao i prevoditeljskom modulu, pogledati ''Red predavanja''.

Silabusi za kolegije su dostupni klikom na naziv kolegija

 

 

 

Suvremeni engleski jezik II (Cathy-Theresa Kolega)  - English version available here
Suvremeni engleski jezik II (Emilija Mustapić) - English version available here
Teorija književnosti - English version available here
Kulturne teorije i književnost - English version available here
Fonetika i fonologija - English version available here
Akademsko pisanje - English version available here
Suvremeni engleski jezik IV - English version available here
Uvod u sintaksu - English version available here
Viktorijanska književnost - English version available here
Američki animirani film - English version available here
Književno prevođenje –aspekti prakse - English version available here
Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi - English version available here
Gotički žanr - English version available here
Britanski roman druge polovice 20. stoljeća -English version available here
Shakespeareov teatar - English version available here
Irska ženska proza 20. stoljeća - English version available here
Povijest engleskoga jezika - English version available here
Uvod u lingvistiku engleskoga jezika - English version available here
Suvremeni engleski jezik VI - English version available here
Sociolingvistika - English version available here