Odjel za anglistiku

Oglasna ploča

OBRANE ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA - 7. srpnja 2020.

OBAVIJESTI O ODRŽAVANJU OBRANA

 read more ...
Organizacija rada za vrijeme epidemije COVID-19 - 25. svibnja 2020.

Ured tajništva Odjela za anglistiku otvoren je radnim danom od 8-16 sati. Zbog mjera socijalnog distanciranja, molim da upite postavite preko telefona (023/200-633) ili e-maila (nburcul@unizd.hr), a da u ured dođete samo ako je telefonski ili e-mailom potvrđeno da je dolazak potreban.

Zahvaljujem,

Nataša Burčul, tajnica