Odjel za anglistiku

Gostujuća predavanja dr. sc. Gentjane Taraj s Odjela za strane jezike Sveučilišta Aleksander Moisiu u Draču

Gostujuća predavanja dr. sc. Gentjane Taraj s Odjela za strane jezike Sveučilišta Aleksander Moisiu u Draču

U okviru Erasmus+ programa u periodu od 12. do 16. listopada 2020. god. na Odjelu za anglistiku boravila je dr. sc. Gentjana Taraj s Odjela za strane jezike Sveučilišta Aleksander Moisiu u Draču, Albanija na kojem izvodi nastavu iz kolegija StilistikaSociolingvistika te Teorija i praksa prevođenja. Područje njenog istraživanja je pretežno primijenjena lingvistika. Do sada je objavila mnoge znanstvene radove te je prevela dvije knjige. Objavila je knjigu o vrednovanju kvalitete prijevoda. Na Odjelu za anglistiku održala je predavanja u sklopu kolegija Radionica književnog prevođenjaKnjiževno prevođenje – suvremeni teorijski pristupi Suvremeni engleski jezik V.

Theme picker