Odjel za anglistiku

Doc. dr. sc. Lidija Štrmelj - objavljena knjiga A SHAKESPEAREAN LANGUAGE WORKBOOK FOR STUDENTS OF EFL

Doc. dr. sc. Lidija Štrmelj - objavljena knjiga A SHAKESPEAREAN LANGUAGE WORKBOOK FOR STUDENTS OF EFL

Doc.dr.sc. Lidija Štrmelj objavila je knjigu A Shakespearean Language Workbook for Students of EFL. 

Priručnik sadrži 150 zadataka u kojima se obrađuju svi aspekti Shakespeareovog jezika od pravopisa, izgovora, morfoloških i sintaktičkih struktura te inovacija u sami rječnik engleskog jezika. Koristi se za praćenje kolegija „Introduction to Shakespeare's language“ na preddiplomskom studiju engleskog jezika, koji pomaže rasvijetliti praktične aspekte poznavanja Shakespeareovog jezika pri prevođenju njegovih djela. Djelo je namijenjeno prvenstveno studentima treće godine preddiplomskog studija engleskog jezika ali i drugim razinama koje proučavaju aspekte povijesnog razvoja engleskog jezika i jezičnih promjena.

Izdavač je Sveučilište u Zadru, te je dostupna u Sveučilišnoj knjižari po cijeni od 75 kuna.

 

Theme picker