Odjel za anglistiku

Izmijenjeni raspored predavanja za preddiplomski i diplomski studij

Dragi studenti i studentice Anglistike,

raspored predavanja objavljen na web stranici sveučilišta morali smo prilagoditi epidemiološkim mjerama koje su i dalje na snazi. Kako bismo osigurali propisanu distancu, dio nastave smo premjestili u Svečanu dvoranu Sveučilišta. Tamo gdje je bilo moguće, zadržali smo termine predviđene u ranije objavljenom sveučilišnom rasporedu.

Izmjene možete provjeriti OVDJE

Iz Odjela

Theme picker