Odjel za anglistiku

Metodika nastave engleskoga jezika
Suvremeni engleski jezik VIII
Prostor i književnost
Moderni američki nezavisni film
Leksikografija
Pragmalingvistika
Popularna (trivijalna) književnost i film
Književnost u prijevodu – svjetska književnost
Praktikum i školska praksa II
Radionica književnog prevođenja II
Književnost u prijevodu – svjetska književnost

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE, 2019/2020. SMJER: NASTAVNIČKI

1.SEMESTAR

NOSITELJ / NASTAVNICI

NAZIV KOLEGIJA

ECTS

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Anna Martinović/ Dino Dumančić, prof., asistent

Načela nastave engleskog kao stranog jezika

3

SILABUS

SYLLABUS

doc. dr. sc. Anna Martinović/ Dino Dumančić, prof., asistent

Usvajanje drugoga jezika

4

SILABUS

SYLLABUS

Cathy-Theresa Kolega, prof., lektor/Emilija Mustapić, mag. philol. angl., lektor

Suvremeni engleski jezik VII

3

SILABUS (CTK)

 

 

SILABUS (EM)

SYLLABUS

(CTK)

 

 

SYLLABUS

(EM)

2.SEMESTAR

doc. dr. sc. Anna Martinović/ Dino Dumančić, prof., asistent

Metodika nastave engleskoga jezika*

4

SILABUS

 

SYLLABUS

Cathy-Theresa Kolega, prof., lektor/Emilija Mustapić, mag. philol. angl., lektor

Suvremeni engleski jezik VIII

3

SILABUS (CTK)

 

 

SILABUS (EM)

SYLLABUS

(CTK)

 

 

SYLLABUS

(EM)

3.SEMESTAR

doc. dr. sc. Anna Martinović

Praktikum i školska praksa I

4

SILABUS

SYLLABUS

4.SEMESTAR

doc. dr. sc. Anna Martinović

Praktikum i školska praksa II

5

SILABUS

SYLLABUS

 

Diplomski rad

3

SILABUS

SYLLABUS

Studenti/ce nastavničkog/ih usmjerenja upisuju, slušaju i polažu predmete iz Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija prema "Redu predavanja Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija u zimskom semestru jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.".

 

: Studenti/ce nisu obvezni/e upisati, slušati i polagati izborne predmete s matičnog studija već time ostvaruju dodatne ECTS bodove. Studenti/ce Anglistike; smjer: nastavnički i Pedagogije upisuju 7 (sedam) ili 8 (osam) ECTS bodova iz izbornih kolegija s matičnog studija.

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE, 2019/2020. SMJER: ZNANSTVENI

1.SEMESTAR

NOSITELJ / NASTAVNICI

NAZIV KOLEGIJA

ECTS

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Leksikologija

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Frazeologija

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Rajko Petković

Klasični holivudski film

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Marko Lukić

Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu

4

SILABUS

SYLLABUS

red. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Narativ u književnosti i filmu

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. Sanja Škifić

Jezična politika i jezično planiranje

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Kontaktna lingvistika

4

SILABUS

SYLLABUS

OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA - PREVODITELJSKI MODUL

doc. art. Tomislav Kuzmanović

Radionica književnog prevođenja I

4

SILABUS

SYLLABUS 

doc.art. Tomislav Kuzmanović

Književno prevođenje – suvremeni teorijski pristupi

3

 SILABUS

SYLLABUS 

2.SEMESTAR

izv. prof. dr. sc. Marko Lukić

Prostor i književnost

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Rajko Petković

Moderni američki nezavisni film

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić/Frane Malenica, mag. philol. angl., asistent

Leksikografija

 

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. Sanja Škifić

Pragmalingvistika

4

SILABUS

SYLLABUS

red. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Popularna (trivijalna) književnost i film

4

SILABUS

SYLLABUS

OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA - PREVODITELJSKI MODUL

doc. art. Tomislav Kuzmanović

Radionica književnog prevođenja II

4

SILABUS

SYLLABUS

doc.art. Tomislav Kuzmanović

Književnost u prijevodu – svjetska književnost

3

SILABUS

SYLLABUS

3.SEMESTAR

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Leksikologija

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Frazeologija

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Rajko Petković

Klasični holivudski film

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Marko Lukić

Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu

4

SILABUS

SYLLABUS

red. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Narativ u književnosti i filmu

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. Sanja Škifić

Jezična politika i jezično planiranje

4

SILABUS

SYLLABUS

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Kontaktna lingvistika

4

SILABUS

SYLLABUS

OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA - PREVODITELJSKI MODUL

doc.art. Tomislav Kuzmanović

Radionica književnog prevođenja III

4

SILABUS

SYLLABUS

doc.art. Tomislav Kuzmanović/ Iva Babić, mag. educ. philol. croat., naslovni predavač

Kultura govorenja i pisanja hrvatskog jezika

3

SILABUS

SYLLABUS

IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA – PREVODITELJSKI MODUL

doc.art. Tomislav Kuzmanović

Individualni praktični rad

4

SILABUS

SYLLABUS

Studenti/ce koji/e upišu prevoditeljski modul upisuju 2 (dva) obvezna (temeljna) predmeta s matičnog studija (A) ili 1 (jedan) predmet od 4 ECTS boda s matičnog studija (A) i izborni kolegij Individualni praktični rad

4.SEMESTAR

 

Diplomski rad

3

SILABUS

SYLLABUS