Odjel za ekonomiju


  • UPISI U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA
  • Odluka o visini školarine školarine za izvanredni preddiplomski i diplomski studij Menadžmenta od akad. god. 2018./2019.

    Odluke Senata o školarinama i uvjetima upisa u akad. god. 2019./2020.: