Odjel za ekonomiju

Okrugli stol studenata Odjela za ekonomiju na temu „Pozitivni i negativni aspekti uvođenja EUR-a u Republici Hrvatskoj“

Okrugli stol studenata Odjela za ekonomiju na temu „Pozitivni i negativni aspekti  uvođenja EUR-a u Republici Hrvatskoj“

U okviru obilježavanja 20. obljetnice osnutka obnovljenog Sveučilišta u Zadru na Odjelu za ekonomiju, Splitska 1, u utorak, 22. ožujka u 13:00 sati, u dvorani 8, održat će se okrugli stol studenata preddiplomskoga i diplomskog studija Menadžmenta u okviru sveučilišnog projekta „Makroekonomska očekivanja i prilagodbe Republike Hrvatske na putu prema Eurozoni i bankovnoj uniji (NUDGEU) (2021-2023)“. Tema okruglog stola preispituje pozitivne i negativne aspekte uvođenja valute EUR-a u Republici Hrvatskoj. Temu će moderirati diplomantice Odjela za ekonomiju Gloria Grbić, Antonija Buturić, Lucija Dević i Josipa Lukić koje će predstaviti afirmativne i negacijske učinke na temelju iskustava drugih zemalja članica EU koje su ranije uvele EUR, a u raspravi će sudjelovati studenti diplomskog studija Menadžmenta Odjela za ekonomiju. Ovom raspravom Odjel za ekonomiju pridonijet će informiranosti studenata i šire zajednice o važnoj i aktualnoj temi uključenja Hrvatske u europsku monetarnu uniju.