Registracija sudionika

Svi zainteresirani za sudjelovanje u radu XXII. Dana psihologije u Zadru, a koji nemaju prijavljeno priopćenje, mogu se registrirati za  sudjelovanje.

Registracijom i uplatom kotizacije ostvaruju pravo na konferencijske materijale te prijavu Hrvatskoj psihološkoj komori.

Registracija se može obaviti na sljedećoj poveznici. 

Registracija