Centar za strane jezike

Centar za strane jezike Sveučilišta u Zadru

organizira ubrzane tečajeve

engleskog, francuskog, njemačkog i španjolskog jezika.

 

Tečajevi traju 70 nastavnih sati tijekom jednog semestra. Ubrzani tečaj ne podrazumijeva kraće trajanje nastave već intenzivnije savladavanje gradiva. Polaznici nakon završetka jednosemestralnog tečaja postižu znanje cjelovite razine, npr. kompletne razine A2 umjesto pola razine A2.1. kao što je to praksa kod većine jednosemestralnih tečajeva.

Školarina za jednu razinu tečaja iznosi 2000,00 kn po polazniku, a može se platiti u dvije jednake rate i to: 50 % pri upisu na tečaj, a 50 % tijekom (do kraja) tečaja.

Nastava se održava dva puta tjedno u večernjim satima, a točni termini se dogovaraju s polaznicima.

Nastava traje po jedan semestar za svaki stupanj (A1, A2, B1 i B2).

Po završetku tečaja izdaje se potvrda o završenoj razini učenja prema CEFR standardima.

Zainteresirani se mogu predbilježiti za pohađanje tečaja putem obrasca na web stranici Centra za strane jezike. Ukoliko se za pojedini jezik i razinu pokaže dovoljan interes te se prijavi minimalno osam kandidata, pokrenut će se natječaj na koji će se kandidati moći službeno prijaviti.

Rok za predbilježbu na tečajeve planirane za ljetni semestar 2019./2020. je 15. veljače 2020.

Za dodatna pitanja možete se obratiti na adresu: tecaj.csj@unizd.hr

OBRAZAC ZA PRIJAVU