18. listopada 2012.

ZATVORENE GRUPE

Sljedeće grupe su zatvorene zbog malog broja upisanih studenata:

jeo101 g5 (3 studenta iz ove grupe su prebačeni u g4)

jem203

jfb203

jrb203

jšb203

Theme picker