Centar za strane jezike

O NAMA

Centar za strane jezike osnovan je kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 

Centar je nastao s jedne strane kao odgovor na sve veću zainteresiranost studenata za učenjem stranog jezika, te s druge strane kao usklađivanje obrazovnog procesa Sveučilišta u Zadru s Bolonjskim procesom, koji zahtjeva svestraniju ponudu u programima učenja stranog jezika.

Centar nudi kolegije iz engleskog jezika za akademske potrebe, engleskog jezika struke i stranih jezika (francuski, kineski, njemački, ruski, španjolski, talijanski) te tečajeve cjeloživotnog obrazovanja za građanstvo. 

PRIZNAVANJE PRETHODNO POLOŽENIH KOLEGIJA

Postupak priznavanja kolegija položenih na drugim studijskim programima ili drugim visokim učilištima

Studenti koji su položili kolegije iz stranih jezika na drugim studijskim programima ili drugim visokim učilištima dužni su se javiti ECTS koordinatoru Centra za strane jezike. Uz ispunjenu zamolbu za priznavanje potrebno je priložiti ispisnicu sa studijskog programa, prijepis ocjena i izvedbeni plan (syllabus) položenog predmeta. Na temelju ishoda učenja i programa položenog kolegija ECTS koordinator izdaje odluku o priznavanju položenih ispita. U slučaju negativne odluke, ECTS koordinator Centra uputit će studenta na kolegije koje je dužan upisati. Odluka se dostavlja studentu, predmetnom nastavniku i tajništvu matičnog Odjela. Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

OBRAZAC ZAMOLBE

CROATIAN LANGUAGE

Center for Foreign Languages organises Croatian language course (level A1) for exchange students and lecturers.