Centar za strane jezike

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

SUDJELOVANJE NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
 

MARIJANA BIRTIĆ VUČIĆ/ ANAMARIJA ŠTULINA/ MARINA OŠTARIĆ

Sudjelovanje na predstavljanju međunarodnog projekta Erasmus+ "Poučavanje jezika struke u zemljama članicama Europskog prostora visokog obrazovanja"

/ "Teaching Languages for Specific Purposes (LSP) in the European Higher Education Area (EHEA)" - TRAILs.

Sudjelovanje na radionici "Autorska prava i izrada materijala u nastavi stranoga jezika struke" u organizaciji Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama/UNJSVU.

Zagreb, 22. veljače 2020.

 
IZLAGANJE NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
 
 
 
OBJAVLJENI RADOVI
 
 
NATJECANJA