Odjel za arheologiju

Doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić


E-mail: tfabijan@unizd.hr

CROSBIhttp://bib.irb.hr/lista-radova?autor=239294

Tomislav Fabijanić rođen je u Zadru 7. prosinca 1973. U Zadru je pohađao osnovnu školu i srednju školu kemijskog usmjerenja. Maturirao je godine 1992. Iste je godine upisao studij arheologije i engleskog jezika i književnosti na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru. Diplomirao je 1998. obranivši diplomski rad pod naslovom Starokršćanska arhitektura na zadarskim i šibenskim otocima (mentor: akademik Nenad Cambi).

Godine 2000. upisao je poslijediplomski znanstveni studij arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojega je završio obranivši 2004. godine znanstveni magistarski rad pod naslovom Pojasne kopče i pređice druge polovice 5. do 7. stoljeća na području rimske provincije Dalmacije (mentor: prof. dr. sc. Ante Uglešić).

Godine 2009. na Sveučilištu u Zadru obranio je doktorsku disertaciju naslovljenu Problem doseljenja Slavena/Hrvata na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu arheoloških nalaza (mentor: prof. dr. sc. Ante Uglešić).

Od 2000. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zadru u svojstvu znanstvenog novaka na projektu Arheologija seobe naroda na istočnom Jadranu glavnog istraživača prof. dr. sc. Ante Uglešića, a potom i na projektu Srednjovjekovno arheološko nasljeđe južne Hrvatske od 5. do 17. stoljeća istog glavnog istraživača. U sklopu navedenog znanstvenog projekta aktivno je sudjelovao u arheološkim istraživanjima lokaliteta Podvršje – Glavčine i Pakoštane – Crkvina (u svojstvu zamjenika voditelja istraživanja) te u znanstvenoj obradi nalaza s navedenih položaja.

Trenutno je na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru nositelj kolegija Arheologija seobe naroda, Arheologija ranog srednjeg vijeka, Opća slavenska arheologija i kolegija na engleskom jeziku Early medieval archaeological heritage of Croatia na preddiplomskom studiju arheologije te kolegija Bizant na istočnom Jadranu na diplomskom studiju. Na poslijediplomskom studiju Arheologija istočnog Jadrana na Sveučilištu u Zadru nositelj je kolegija Problemi kontinuiteta iz kasne antike u rani srednji vijek. Na Odjelu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru (BiH) izvodi nastavu iz kolegija Arheologija ranog srednjeg vijeka, Opća slavenska arheologija i Bizant na istočnom Jadranu. Na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru izvodi nastavu iz kolegija Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine. Do sada je bio mentor za desetak diplomskih i tridesetak završnih radova na navedenim studijima.

Od 2013. godine voditelj je arheoloških istraživanja kompleksnog lokaliteta Vir – Smratine na kojemu su otkrivene ranokršćanska crkva i ranosrednjovjekovna crkva (u suradnji s Arheološkim muzejom Zadar). Od godine 2014. voditelj je istraživanja ranobizantske utvrde Toreta na otoku Kornatu, a od 2015. vodi arheološka istraživanja lokaliteta Tkon – Poljane na

otoku Pašmanu na kojemu su uočeni ostaci kasnoantičke arhitekture. Godine 2015. arheološki je istražio Mali arsenal, dio srednjovjekovnog fortifikacijskog sustava grada Zadra. U suradnji s Muzejom grada Šibenika radi na znanstvenoj obradi nalaza s ranosrednjovjekovnih arheoloških lokaliteta (nekropola) Vaćani – Laluše i Dubravice. Koautor je izložbe Kornatski vremeplov. Arheološka istraživanja Turete i Tarca (Muzej grada Šibenika, 2017.).

U sklopu programa Erasmus godine 2012. dobio je stipendiju za boravak na Sveučilištu u Bambergu (Njemačka), a 2010. održao je nastavu u sklopu CEEPUS programa na Sveučilištu u Ljubljani.

Aktivno je sudjelovao (kao autor ili koautor) na desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te je autor više znanstvenih i stručnih radova.

Godine 2007. bio je tajnik Organizacijskog odbora i koordinator 13. godišnjeg skupa Europske udruge arheologa na kojemu je sudjelovalo preko 700 akreditiranih sudionika te je sudjelovao u oraganiziranju još nekoliko znanstvenih skupova među kojima se ističu IKUWA 4: Managing the Underwater Cultural Heritage (2011.), Šesti međunarodni numizmatički kongres u Hrvatskoj (2010.) i Kulturno-povijesna baština općine Ljubuški (BiH) (2015.).

Od godine 2009. do danas tajnik je uredništva znanstvenog časopisa Archaeologia Adriatica kojega je nakladnik Sveučilište u Zadru. Bio je recenzent za slijedeće znanstvene časopise iz Archaeologia Adriatica, Asseria, Starohrvatska prosvjeta, Diadora i Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Urednik je dvaju zbornika sa znanstvenih skupova.

Od 2009. do 2016. obnašao je dužnost zamjenika pročelnika Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, a obnašao je ili obnaša i druge funkcije na Odjelu i Sveučilištu (predsjednik odjelnog Povjerenstva za kvalitetu, odjelni CEEPUS koordinator, član sveučilišnog Etičkog povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata itd.).