Red. broj

Autor

Naslov

Signatura

78

Ćorović, Vladimir

Bosna i Hercegovina.
Banja Luka ; Beograd, 1999.
(Biblioteka Izabrana dela Vladimira Ćorovića ; 2)

94(497)
CB

79

Gundulić, Ivan

Kralj od pjesnika.
Zagreb, 2005.
(Biseri hrvatske književnosti. Kolo 6 ; sv.32)

821.163.42"11/17"
Sl

80

Kužić, Krešimir

Porijeklo srednjovjekovnih spomenika u Dalmatinskoj Zagori i značenje njihovih ornamenata : disertacija.
Zadar, 2005.

09
D
CB

81

Petricioli, Ivo

Umjetnička baština Zadra.
Zagreb, 2005.
(Redovita izdanja za članstvo ; knj.9)

7(497.5)(091)
CB

82

Zelenika, Ratko

Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.
Rijeka, 2000.
(Udžbenici Sveučilišta u Rijeci)

001
KiT

83

"

"

"

84

"

"

"

85

"

"

"

86

"

"

"

87

Suić, Mate

Zadar u starom vijeku.
Zadar, 1981.
(Posebna izdanja)

949.75
VUŠ

88

Klaić, Nada

Zadar u srednjem vijeku do 1409.
Zadar, 1976.
(Posebna izdanja)

"

89

---

Zadar pod mletačkom upravom : 1409 - 1797.
Zadar, 1987.
(Posebna izdanja)

"

90

Fioravanzo, Giuseppe

Svetska pomorska uporišta.
Zemun, 1938.

656(091)
NK-ŽM

91

Poparić, Bare

Pregled povijesti pomorstva. Dio 1 : Od najstarijih vremena do izuma parobroda.
Zagreb, 1932.

"

92

"

Pregled povijesti pomorstva. Dio 2 : Od izuma parobroda do naših dana.
Zagreb, 1933.

"

93

"

"

"

94

---

Zemljopis Hrvatske : opći dio. Sv. 1.
Zagreb, 1942.

914.975
NK-ŽM

95

"

Zemljopis Hrvatske : opći dio. Sv. 2.
Zagreb, 1942.

"

96

Mumford, Lewis

Grad u historiji : njegov postanak, njegovo mijenjanje, njegovi izgledi.
Zagreb, 1988.
(Posebna izdanja)

71
NK-ŽM

97

Hoić, Ivan

Slike iz obćega zemljopisa. Evropa : Skandinavski poluotok (Švedska i Norvežka), Danska, Njemačka : sa 74 slike i tri zemljopisne karte.
Zagreb, 1892.

911
NK-ŽM

98

Gamow, George

Biografija zemlje : njena prošlost, sadašnjost i budućnost.
Beograd, 1963.
(Svet nauke i tehnike ; knj. 5)

55
NK-ŽM

99

Gavazzi, Artur

Zemljopis Evrope. Dio 1 : Sjeverna Evropa : Norveška, Švedska, Finska, Kuola i Svalbard : sa 8 crteža, 68 slika i jednim zemljovidom.
Zagreb, 1931.

911
NK-ŽM

100

"

"

"

101

---

Pedagoška hrestomatija : priručnik za učenike odgojno-obrazovnog usmjerenja i studente nastavničkih fakulteta.
Zagreb, 1985.

37(091)
NK-ŽM

102

Klaić, Vjekoslav

Prirodni zemljopis Hrvatske : sa 42 slike i 1 kartom.
Zagreb, 1878.
(Poučna knjižnica Matice hrvatske ; knj. 1)

914.975
NK-ŽM

103

Mirković, Mijo

Ekonomska struktura Jugoslavije : 1918.-1941.
Zagreb, 1950.

33
NK-ŽM

104

Vasović, Milorad

Važnije turističko-geografske regije Evrope.
Beograd , 1974.

338.48
NK-ŽM

105

Rozgaj, Slavko

Rude u prirodi i tehnici.
Zagreb, 1955.

62
NK-ŽM

106

"

Zemlja i njena istorija.
Sarajevo, 1955.

551.4
NK-ŽM

107

Scheiner, Julius

Uredba svemira.
Zagreb, 1907.
(Mala knjižnica Matice hrvatske ; sv. 3)

52
NK-ŽM

108

Kulundžić, Zvonimir

Put do knjige.
Zagreb, 1959.
(Naučno popularna biblioteka, knj. 6)

002
knjižn

109

Mardešić, Petar

Mornari i brodovi.
Zagreb, 1952.
(Priroda i nauka)

551.4
Geog

110

Blašković, Vladimir

Ekonomska geografija Jugoslavije.
Zagreb, 1970.
(Ekonomska biblioteka, VI kolo)

911.3:33
Geog

111

---

Moderne Literatur in Grundbegriffen.
Tuebingen, 1994.

82.09
CB

112

Heusinger, Siegfried

Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache.
Muenchen, 2004.
(UTB, 2491)

811.112.2
CB

113

Heringer, Hans Juergen

Interkulturelle Kommunikation.
Tuebingen ; Basel 2004.
(UTB ; 2550)

316.7
CB

114

---

Deutsch im Kontakt mit germanischen Sprachen.
Tuebingen, 2004.
(Reihe Germanistische Linguistik ; 248)

811.112.2(08)
CB

115

Wotjak, Barbara

Verbale Phraseolexeme in System und Text..
Tuebingen, 1992.
(Reihe Germanistische Linguistik ; 125)

811.112.2
CB

116

Durzak, Manfred

Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart.
Wuerzburg, 2002.

821.112.2.09
CB

117

Maletzke, Gerhard

Interkulturelle Kommunikation.
Opladen, 1996.

316.7
CB

118

---

Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kooperation.
Bd.1.: Grundlagen und Praxisfelder.
Goettingen, 2003.

316.7
CB

119

---

"
Bd.2.: Laeneder, Kulturen und interkulturelle Berufstaetigkeit.
Goettingen, 2003.

316.7
CB

120

Steinig, Wolfgang - H.W. Huneke

Sprachdidaktik Deutsch.
Berlin, 2004.
(Grundlagen der Germanistik ; 38)

371.3
CB

121

---

Deutsch im Kontakt mit germanischen Sprachen.
Tuebingen, 2004.
(Reihe Germanistische Linguistik ; 248)

09
CB

122

Stolze, Radegundis

Hermenetik und Traslation.
Tuebingen, 2003.
(Tuebinger Beitraege zur Lingustik ; 467)

09
CB

123

---

Actes du 3eme Colloque sur les etudes francaises en croate.
Zagreb, 2005.

811.113.1(08)
CB

124

---

"

"

125

---

"

"

126

Sertić, Antun

Elektrotehnika u prometu.
1.dio.
Zagreb, 2004.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

62
CB

127

"

"

62
CB

128

"

"

62
CB

129

"

"

62
CB

130

"

"

62
CB

131

Sobotta, Johannes

Atlas anatomije.
Sv.1.: Glava, vrat, gornji ud.
Jastrebarsko, 2003.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

61(08)
CB

132

Sobotta, Johannes

"
Sv.2.: Trup, unutarnji organi, donji ud.
Jastrebarsko, 2003.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

61(08)
CB

133

---

Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini.
2.: Teorijska razmatranja, primjena.
Zagreb, 2002.
(Spektar, 9)

371.3
CB

134

Krizmanić, Mirjana - V. Kolesarić

Tolerancija u svakidašnjem životu.
Jastrebarsko, 2005.

159.92
CB

135

Hollander, Eric - D. Simeon

Anksiozni poremećaji.
Jastrebarsko, 2006.
(Biblioteka Sažeti priručnik ; knj.2)

61
CB

136

Fulgosi, Ante

Biološke osobine ličnosti.
Jastrebarsko, 1994.
(Psihologijska knjižnica"Naklade Slap" ; kn.3)

159.9
CB

137

"

"

159.9
CB

138

"

"

159.9
CB

139

Csikszentmihalyi, Mihaly

Flow.
Jastrebarsko, 2006.
(Biblioteka Psihološke teme ; 6)

159.94
CB

140

"

"

159.94
CB

141

Arambašić; Lidija

Gubitak, tugovanje , podrška.
Jastrebarsko, 2005.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

159.94
CB

142

 

Geografija svijeta : knjiga prva: osnovni pojmovi i problemi opće geografije, Evropa - geografska cjelina, zapadna , sjeverna, centralna i jugoistočna Evropa.
Zagreb,1957.

913(100)
NK-ŽM

143

Rubić, Ivo

Geografija svijeta : knjiga prva: kroz probleme opće geografije, Evropa-geografska cjelina, zapadna, sjeverna i centralna Evropa.
Zagreb, 1954.

"

144

Friganović, Mladen

Socijalna geografija i stanovništvo svijeta.
Zagreb, 1968.

911.3:30
NK-ŽM

145

Tućan, Fran

Mineralogija i geologija : za VII razred gimnazije.
Zagreb, 1948.
(Udžbenici Univerziteta u Zagrebu)

549(075)
NK-ŽM

146

Vojnović, Stevo

Ličko Polje : ekonomsko-geografska obilježja.
Gospić, 1962.

908
NK-ŽM

147

Dragičević, Ivo

Etiopija.
Zagreb, 1963.

916.3
NK-ŽM

148

Roglić, Josip

Geografski elementi i faktori : za prvi razred gimnazije.
Zagreb, 1971.

91(075)
NK-ŽM

149

Rubić, Ivo

Naši otoci na Jaranu.
Split, 1952.

91
NK-ŽM

150

Crkvenčić, Ivan

Afrika : regionalna geografija.
Zagreb, 1966.
(Udžbenici sveučilišta u Zagrebu)

916
NK-ŽM

151

Vasović, Milorad

Regionana geografija : za studente prostornog planiranja.
Zagreb, 1966.
(Priručnici)

913
NK-ŽM

152

Matković, Hrvoje

Šibenska županija : priručnik za zavičajnu nastavu.
Zagreb, 1995.

908(075)
NK-ŽM

153

Adams, Simon

Geografija svijeta.
Zagreb, 1998.

913(100)
NK-ŽM

154

Tućan, Fran

Meðu mineralima i stijenama.
Beograd, 1934.

549
NK-ŽM

155

Milosavljević, Marko

Klimatologija.
Beograd, 1963.
(Udžbenici Univerziteta u Beogradu)

551(075)
NK-ŽM

156

Rodić, Dragan

Geografija Jugoslavije.
knj.1
Beograd, 1970.
(Univerzitetski udžbenic)i

914.971
NK-ŽM

157

"

Geografija Jugoslavije.
knj. 2
Beograd, 1967.
(Univerzitetski udžbenic)i

"

158

Melik, Anton

Jugoslavija : zemljopisni pregled.
Zagreb, 1952.

914.97
NK-ŽM

159

Blašković, Vladimir

Ekonomska geografija Jugoslavije.
Zagreb, 1962.

911.3:33
NK-ŽM

160

---

Atlas svijeta.
Zagreb, 1969.

912(100)
NK-ŽM

161

---

Geografski atlas : i statističko-geografski pregled svijeta.
Zagreb, 1965.

"

162

 

"

"

163

Trajković, Petar

Ekonomska geografija sveta : opšti deo.
Beograd, 1960.
( Udžbenici za više pedagoške škole NR Srbije )

911.3:33
NK-ŽM

164

Lukas, Filip

Zapadna Evropa : Britanski otoci.
Zagreb, 1935.

914
NK-ŽM

165

Jurić, Šime

Iz muzeja hrvatske knjige.
Zagreb, 2000.
(Biblioteka Pleter)

09
Knjižn

166

Šola, Tomislav

Marketing u muzejima : ili o vrlini i kako je obznaniti.
Zagreb, 2001.

33
Kit

167

Klaić, Nada

Povijest Hrvata : u ranom srednjem vijeku.
Zagreb, 1971.
( Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu )

949.75
NK-ŽM

168

Bonačić, Duje

Osnove oceanografije.
Zagreb,1987.
(Usmjereno obrazovanje / Školska knjiga)

551.4
NK-ŽM

169

Rudić, Vujadin B.

Metodika nastave geografije.
Beograd, 1982

371.3
NK-ŽM

170

 

Socijalna geografija.
Zagreb, 1981.
( Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu )

911.3:30
NK-ŽM

171

Gelo, Jakov

Demografske promjene u Hrvatskoj : od 1780. do 1981. g.

314
NK-ŽM1

172

 

Geografija svijeta : knjiga četvrta : Amerika, Australija i Oceanija, svjetska mora, polarni krajevi.
Zagreb, 1957

913(100)
NK-ŽM

173

"

"

"

174

---

Geografija svijeta : knjiga prva: osnovni pojmovi i problemi opće geografije, Evropa - geografska cjelina, zapadna , sjeverna, centralna i jugoistočna Evropa.
Zagreb,1957.

"

175

---

Geografija svijeta : knjiga druga : Južna Evropa, Sovjetski Savez.
Zagreb, 1957

"

176

"

"

"

177

Gavazzi, Artur

Otkrivanje zemalja.
Zagreb, 1939.
( Znanstvena djela za opću naobrazbu )

910
NK-ŽM

178

---

Nautički vodič Jadrana.
Zagreb, 1986.

656
NK-ŽM

179

---

Sjeverna i Srednja Amerika, Veliki Antili.
Zagreb, 1991.
( Zemlje i narodi )

917
NK-ŽM

180

Rozgaj, Slavko

Razvitak astronomije.
Zagreb, 1951.
(Knjižnica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog društva)

52
NK-ŽM

181

"

Knjiga o zvijezdama.
Zagreb, 1953.
( Naučna knjižnica )

52
NK-ŽM

182

Herrmann, Paul

Čovjek otkriva svijet.
Zagreb, 1958.
( Čovjekova otkrića )

91
NK-ŽM

183

Leithaeuser, Joachim G.

Najveće katastrofe čovječanstva.
Zagreb, 1963.
( Biblioteka suvremena publicistika )

502
NK-ŽM

184

Ćurić, Mijo N.

Staroiransko podrijetlo Hrvata.
Zagreb, 1991.

949.75
NK-ŽM

185

Novosel, Petrica

Indija : potkontinent najvećega kontinenta.
Zagreb, 1970.
(Širm svijeta)

915
NK-ŽM

186

Friganović, Mladen

Japan : zemlja gdje Sunce izlazi.
Zagreb, 1970.
( Širom svijeta )

"

187

Hochstetter, J. - Bisching, A.

Mineralogija i geologija : za više razrede srednjih škola.
Zagreb, 1905.

54
NK-ŽM

188

Dorn, Wolfgang - Jahn, Walter

Formiranje predodžbi i pojmova u nastavi geografije.
Zagreb, 1973.
( Pedagoška biblioteka )

371.3
NK-ŽM

189

Pavić, Radovan - Stražičić, Nikola

Ekonomska geografija Jugoslavije : udžbenik za IV razred ekonomskih škola.
Zagreb, 170.
( Ekonomske škole )

911.3:30
NK-ŽM

190

Pleše, Branko

Meksiko : Estados Unidos Mexicanos : Zemlja vulkana i drevne kulture.
Zagreb, 1970.
( Širom svijeta )

917
NK-ŽM

191

 

Moja Hrvatska : zemljom kroz prostor i vrijeme.
Zagreb, 1992.

908(497.5)
NK-ŽM

192

Van Loon, Hendrik Willem

Brodovi i njihovi putevi : sedam hiljada godina pomorstva.
Zagreb, 1937.
( Biblioteka općeg znanja )

656.6
NK-ŽM

193

Semjonov, Jurij

Bogatstvo svijeta : ekonomska geografija za svakoga.
Zagreb, 1937.
(Biblioteka općeg znanja )

911.3:30
NK-ŽM

194

---

Geografija svijeta : knjiga treća : Azija, Afrika.
Zagreb, 1957.

913(100)
NK-ŽM

195

Buljan, Miljenko

Zanimljiva oceanografija.
Split, 1960.
( Biblioteka za popularizaciju prirodnih nauka )

551.4
NK-ŽM

196

Altaba, M. F. - Aribas A. S. Miguel

Geologija.
Ljubljana, 1971.
( Atlasi znanja )

551
NK-ŽM

197

Franić, Dragutin

Plitvička jezera : i njihova okolica.
Zagreb, 1910.

502
NK-ŽM

198

---

Enciklopedijski atlas svijeta.
Rijeka, 1997.

912(100)
NK-ŽM

199

Šola, Tomislav

Eseji o muzejima i njihovoj teoriji : prema kibernetičkom muzeju.
Zagreb, 2003.

06
Knjižn

200

Castells, Manuel

Internet galaksija : razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu.
Zagreb, 2003.
( Sociološka biblioteka )

 

201

"

"

"

202

Stipčević, Aleksandar

Sudbina knjige.
Lokve, 2000.

002
Knjižn

203

Borgman, Christine L.

Od Gutenbergova izuma do globalnog informacijskog povezivanja : pristup informaciji u umreženom svijetu.
Lokve ; Zadar , 2002.
( Prijevodi knjižnične i informacijske literature : knj. 2 )

02:004
Knjižn

204

Mcllwaine, I. C.

Univerzalna decimalna klasifikacija : upute za uporabu.
Lokve;Zagreb; Osijek, 2004.
( Prijevodi knjižnične i informacijske literature : knj. 3 )

02
Knjižn

205

Borgman, Christine L.

Od Gutenbergova izuma do globalnog informacijskog povezivanja : pristup informaciji u umreženom svijetu.
Lokve ; Zadar , 2002.
( Prijevodi knjižnične i informacijske literature : knj. 2 )

02:004
Knjižn

206

---

Univerzalna decimalna klasifikacija : 1. dio : društvene i humanističke znanosti.
Zagreb, 2005.

02
Knjižn

207

Okrugli stol Značenje CIP-a i ISBN-a za izdavaštvo i knjižničarstvo (1993 ; Zagreb)

Značenje CIP-a i ISBN-a za izdavaštvo i knjižničarstvo : okrugli stol, Zagreb, 11. studenoga 1993.
Zagreb , 1994.

02
Knjižn

208

"

"

"

209

Gorman, Michael

Our enduring values : librarianship in the 21st century .
Chicago ; London , 2000.

027
Knjižn

210

Nida, Eugene A. - C.R. Taber

The theory and practice of translation.
Leiden ; Boston, 2003.

81
CB

211

Gronow, Jukka

Sociologija ukusa.
Zagreb,2000.
(Biblioteka Revije za sociologiju)

111.852
CB

212

Pharo, Patrick

Sociologija morala.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Orbis)

316
CB

213

---

Grundzuege der Literaturwissenschaft.
Muenchen, 2003.
(DTV ; 30171)

82.0(08)
CB

214

"

"

"
CB

215

---

Literaturwissenschaft.
Reinbek bei Hamburg, 2004.
(Rowohlts enzyklopaedie)(Rororo ; 55523)

"
CB

216

"

"

"
CB

217

Muchinsky, Paul M.

Psychology applied to work.
Belmont, 2006.

159.94
CB

218

Marchese, Marc C.

Study guide for Muchinsky's psychology applied to work.
Belmont, 2006.

159.94
CB

219

Dobrinić, Julijan - L. Mandić

Fizika 1.
Rijeka, 2002.
(Udžbenici Sveučilišta u Rijeci)

53
CB

220

"

"

"
CB

221

"

"

"
CB

222

"

"

"
CB

223

"

"

"
CB

224

Benzon, Ivana

Frazemi koji sadrže nazive za odjeću u njemačkom i engleskom jeziku i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku : magistarski rad.
Zadar, 2005.

09
M
CB

225

---

Latinsko pjesništvo u Hrvata.
Zagreb, 1997.

821.163.42.09
Sl

226

Milinović, Dino

Bjelokosni plenarij iz Riznice zagrebačke katedrale u kontekstu otonske renesanse : doktorska disertacija.
1. dio.
Zagreb, 2005.

09
D
CB

227

Milinović, Dino

"
2. dio.
Zagreb, 2005.

09
D
CB

228

Vrbanus, Milan

Društveno-ekonomske prilike u Slavoniji krajem 17. i početkom 18. stoljeća : doktorska disertacija.
Zagreb, 2005.

09
D
CB

229

Heffer, Hrvoja

Sociolingvistička analiza pojma žena u hrvatskome kajkavskome književnome jeziku 17. i 18. stoljeća : doktorska disertacija.
Zagreb, 2005.

09
D
CB

230

Stepanić, Goran

Hrvatsko pjesništvo na latinskom u sedamnaestom stoljeću: stilske tendencije i žanrovski inventar : doktorska disertacija.
Zagreb, 2005.

09
D
CB

231

Silić, Josip - I. Pranjković

Gramatika hrvatskoga jezika.
Zagreb, 2005.

811.163.42
Sl

232

"

"

"
Sl

233

"

"

"
Sl

234

"

"

"
ČI

235

Maroević, Tonko

Borgesov čitatelj.
Zagreb, 2005.
(Biblioteka Titivillus)

821.163.42.09
Sl

236

Roberts, James L.

Zločin i kazna F. M. Dostojevskog.
Zagreb, 2005.

821.161.1.09
Sl

237

Stockton, Carla Lynn

Shakspearov Hamlet.
Zagreb, 2005.

821.111.09
Sl

238

Wisniewski, Janusz L.

Sindrom napetosti.
Zagreb, 2004.
(Sindrom napetosti)

821.162.1.1.03
Sl

239

Peternai, Kristina

Učinci književnosti.
Zagreb, 2005.
(iblioteka Palimpest ; knj.5)

82.0
Sl

240

---

Leksikon temeljnih religijskih pojmova.
Zagreb, 2005.

2(03)
ČIV

241

Meunarodno arheološko savjetovanje ( Pula ; 2005)

Instrumenta domestica od prapovijesti do kasne antike.
Pula, 2005.
(Materijali ; 17)

903(08)
CB

242

Meðunarodni znanstveni skup Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske (2005 ; Varaždin)

Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske.
Varaždin, 2005.
(Posebna izdanja Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu ; knj.14)

656(08)
CB

243

 

Leksikon naselja Hrvatske : zemljovidi , kazalo.
Zagreb, 2005.

91(03)
Geog

244

 

"

"

245

Barrie, James Matthew

Petar Pan.
Zagreb, 1998.
( Tajni pretinac : klasična djela za velike i male)

821.111-93
VUŠ

246

Cestarić, Vesna

Zadar.
Zagreb, 1969.

908
Geog

247

Silić, Josip - Pranjković, Ivo

Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta.
Zagreb, 2005.

811.163.42'36
VUŠ

248

---

Handbuch interkulturelle Germanistik.
Stuttgart, 2003.

316.7
CB

249

Eisenberg, Peter

Grundriss der deutschen Grammatik.
Bd.1.: Das Wort.
Stuttgart, 2004.

811.112.2
CB

250

---

Lexikologie.
1. Halbband.
Berlin, 2002.
(Handbuecher zur Sprach- und Kommunikations-wissenschaft ; Bd. 21/1)

81
CB

251

---

Deutsch als Fremdsprache.
2. Halbband.
Berlin, 2001.
(Handbuecher zur Sprach- und Kommunikations-wissenschaft ; Bd. 19/2)

811.112.2
CB

252

---

Woerterbuecher.
3. Teilband.
Berlin, 1991.
(Handbuecher zur Sprach- und Kommunikations-wissenschaft ; Bd. 5/3)

81
CB

253

---

A1 ZG-380-ST.
Zagreb, 2005

62
CB

254

---

Deutsche Literaturgeschichte.
Stuttgart, 2001.

821.112.2(091)
ČIV

255

Muzej za umjetnost i obrt (Zagreb)

Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt.
Zagreb, 2005.

069(497)
CB

256

---

Handbuch der Kulturwissenschaften.
Bd.1.: Grundlagen und Schluesselbegriffe.
Stuttgart, 2004.

326(08)
CB

257

---

"
Bd.2.: Paradigmen und Disziplinen.
Stuttgart, 2004.

"
CB

258

---

"
Bd.3.: Themen und Tendenzen.
Stuttgart, 2004.

"
CB

259

Stolze, Radegundis

Hermeneutik und Translation.
Tuebingen, 2003.
(Tuebinger Beitraege zur Linguistik ; 467)

81
CB

260

---

Ruska emigrantska književnost u Hrvatskoj.
Zagreb, 2005.

821.161.1(01)
Sl

261

Stojković, Andreja

Zavodnice ili riječi koje zavode.
Zagreb, 2005.

811.162.3'373
Sl

262

Peternai, Kristina

Učinci književnosti.
Zagreb, 2005.
(Biblioteka Palimpset ; knj.15)

82.0
Sl

263

Cambi, Nenad

Kiparstvo rimske Dalmacije.
Split, 2005.
(Biblioteka Knjiga Mediterana ; 38)

7.032(497)
CB

264

"

"

"

265

Boban, Vjekoslav

Postmodernistički štionik.
Zagreb, 2005.
(Knjižnica Pales ; knj.9)

821.163.42.09
Sl

266

Garanjin, Ivan Luka

O odgoju, obrazovanju i javnoj nastavi.
Spčot, 2006.

37(091)
CB

267

Stojković, Marijan

Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe.
Zagreb, 2005.
(Biblioteka Croaticum ; knj.11)

811.163.42
Sl

268

Karavanić, Ivor

Život neandertalaca.
Zagreb, 2004.
(Biblioteka Lucius ; knj.4)

903
Arh

269

Vrkljan, Irena

Zelene čarape.
Zagreb, 2005.
(Biblioteka Otvorena knjiga)

821.163.42"19/20"
Sl

270

Crnković, Nikola

Paška pučka poetika kao povijestni govor.
Zagreb ; Novalja, 2003.
(Biblioteka Kisanska didovina ; knj.1)

821.163.42.09
CB

271

"

"

"
Sl

272

Weinrich, Harald

Lingvistika laži.
Zagreb, 2005.
(Biblioteka Facta , 13)

81
Sl

273

Matasović, Ranko

Jezična raznolikost svijeta.
Zagreb, 2005.

81'01
Sl

274

Smalley, Beryl

The study of the Bible in the middle ages.
Notre Dame, Ind.,1964.

2
CB

275

Shnell, Ralf

Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945.
Stuttgart, 2003.

821.112.2(091)
CB

276

Šašel Kos, Marjeta

Appian and Illyricum.
Ljubljana, 2005.
(Situla : razprave Narodnog muzeja Slovenije ; 43)

94(398)
CB

277

Stevenson, Robert Louis

The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111
CB

278

Poe, Edgar Allan

The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111(73)
CB

279

Bellow, Saul

Seize the day.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111(73)
CB

280

Bronte, Emily

Wuthering heights.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111
CB

281

Sueskind, Patrick

Perfume.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.112.2'25
CB

282

Woolf, Virginia

Orlando.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111
CB

283

Dickens, Charles

Great expecatations.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111
CB

284

Fitzgerald, Scott F.

The Great Gatsby.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111
CB

285

Kafka, Franz

Metamorphosis.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.112.2'25
CB

286

Toole, John Kennedy

A confederacy of dunces.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111(073)
CB

287

Garcia Marquez, Gabriel

Love in the time of cholera.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.134.2(861)'25
CB

288

Nabokov, Vladimir

Lolita.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111(73)
CB

289

Bulgakov, Mikhail

The master and Margarita.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.161.1'25
CB

290

Nin, Anais

A Spy in the house of love.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111(73)
CB

291

Bowles, Paul

The sheltering sky.
London, 2006.
(Penguin classics)

821.111(73)
CB

292

Sternberg, Robert J.

Kognitivna psihologija.
Jastrebarsko, 2005.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

159.95(075)
CB

293

"

"

159.95(075)
CB

294

"

"

"
CB

295

Milas, Goran

Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima.
Jastrebarsko, 2005.

30
CB

296

"

"

30
CB

297

Sušanj, Zoran

Organizacijska klima i kultura.
Jastrebarsko, 2005.
(Spektar ; knj.2)

159.94
Cb

298

Klepsch, Ruediger - S. Wilcken

Prisilne radnje i prisilne misli.
Jastrebarsko, 2005.
(Psihološke teme ; knj.5)

159.97
CB

299

---

Psihologijski rječnik.
Jastrebarsko, 2005.

159.9(03)
ČIV

300

"

"

"
ČIII

301

"

"

"
ČI

302

Ambrosi-Radić, Neala

Razvoj poremećaja hranjenja.
Jastrebarsko, 2004.
(Spektar ; knj.10)

159.97
CB

303

Worden, William J.

Savjetovanje i terapija u tugovanju.
Jastrebarsko, 2005.
(Psihoterapijski niz ; knj.8)

159.94
CB

304

Luderer, Hans-Juergen

Shizofrenija.
Jastrebarsko, 2006.
(Psihološke teme ; knj.8)

61
CB

305

---

Standardi za pedagoško i psihološko testiranje.
Jastrebarsko, 2006.

371.2(08)
CB

306

---

Dijagnostički kriteriji iz DSM-IV.
Jastrebarsko, 1999.

61
CB

307

"

"

61
CB

308

Galić, Slavka

Neuropsihologijska procjena.
Jastrebarsko, 2002.
(Sveučilišne knjige i priručnici ; 4)

159.9.07
CB

309

Lazarus, Richard - S. Folkman

Stres, procjena i suočavanje..
Jastrebarsko, 2004.
(Vrhunci psihologije ; knj.2))

159.94
CB

310

Glascoe, Frances Page

Suradnja s roditeljima.
Jastrebarsko, 2002.
(Psihodijagnostika ; knj.2)

159.9
CB

311

Dumont, Frank - R.J. Corsini

Šest terapeuta i jedan klijent.
Jastrebarsko, 2004.
(Psihoterapijski niz ; knj.6)

159.9(08)
CB

312

Wenar, Charles

Razvojna psihopatologija i psihijatrija.
Jastrebarsko, 2003.
(Sveučilišne knjige i priručnici ; 6)

159.97(075)
CB

313

Corey, Gerald

Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije.
Jastrebarsko, 2004.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

159.91
CB

314

Abrus, Luka

Izrada Weba : abeceda za webmastere.
Zagreb, 2003.
( Biblioteka Sve tajne )

004(03)
Knjižn

315

"

"

"

316

Batušić, N. - Kravar, Z. - Žmegač, V.

Književni protusvjetovi : poglavlja iz hrvatske moderne.
Zagreb, 2001.
( Matica hrvatska / Redovita izdanja za članstvo; knj. 2)

821.163.42.09
VUŠ

317

---

A1 ZG-380-ST : autocesta Zagreb - Split 1970.-2005. = motorway Zagreb - Split 1970.-2005.
Zagreb, 2005.

656
Geog