Red. broj Autor Naslov Signatura
2094 --- Mantegna e Padova.
Milano, 2006.
7.034
P.u
2095 Znanstveni skup Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve ( 2001 ; Metkoviæ) Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve.
Zagreb ; Metkoviæ , Split, 2003.
(Izdanja Hrvatskog arheološkog ruštva ; 22) ( Narona ; 4
902(497)(08)
CB
2096 " " "
2097 " " "
2098 --- Toponimija otoka Pašmana.
Zadra, 2006.
(Biblioteka Onomastica Adriatica ; knj.1)
811.163.42
CB
2099 " " "
2100 " " "
2101 Saraèeviæ, Tefko Prilozi utemeljenju informacijske znanosti.
Osijek, 2006.
007
Knjižn
2102 " " 007
Knjižn
2103 " " 007
Knjižn
2104 " " 007
Knjižn
2105 Verona, Eva O katalogu : izbor iz radova = Selected writings on the catalogue.
Zagreb, 2005.
(Posebna izdanja ; knj. 9)
02
Knjižn
2106 " " 02
Knjižn
2107 " " 02
Knjižn
2108 -- ISBD(PM) : meðunarodni standardni bibliografski opis tiskanih muzikalija .
Zagreb, 2006.
(Povremena izdanja Hrvatskoga knjižnièarskog društva)
025.3
Knjižn
2109 Gorman, Michael Postojana knjižnica: tehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom .
Zagreb, 2006.
(Posebna izdanja Hrvatskoga knjižnièarskog društva ; knj. 11)
021
Knjižn
2110 " " 021
Knjižn
2111 " " 021
Knjižn
2112 " " 021
Knjižn
2113 " " 021
Knjižn
2113 Meyer, Hilbert Što je dobra nastava ?
Zagreb, 2005.
371.3
Knjižn
2114 Wilson, Thomas Carl Sistemski knjižnièar: oblikovanje uloga, definiranje vještina .
Zagreb, 2006.
(Posebna izdanja Hrvatskoga knjižnièarskog društva ; knj. 10)
023.5
Knjižn
2114 Vukoniæ, Boris Povijest hrvatskog turizma.
Zagreb, 2005.
(Znanstvena biblioteka)
338.48
Knjižn
2115 " " 023.5
Knjižn
2115 Wenk, Hans-Rudolf Minerals : their constitution and origin.
New York , 2004.
54
Geog
2116 " " 023.5
Knjižn
2116 --- The sedimentary record of sea - level change.
<New York>, 2005.
551.4(075)
Geog
2117 Zoellner, Frank Leonardo da Vinci : 1452-1519 .
Zagreb, 2006.
75
Knjižn
2117 Mueller, Hansruedi Turizam i ekologija : povezanost i podruèja djelovanja.
Zagreb, 2004.
338.48
Geog
2118 Walther, Ingo F. Pablo Picasso : 1881. - 1973. : genije 20. stoljeæa .
Zagreb, 2006.
"
Knjižn
2119 Neret, Gilles Michelangelo : 1475.-1564.
Zagreb, 2006
"
Knjižn
2120 Bockemuehl, Michael Rembrandt : 1606. - 1669. : misterij otkrivene forme .
Zagreb, 2006.
"
Knjižn
2121 Skup "Domaæa riè" (6 ; 1999 ; Zadar) Domaæa riè 6 : zbornik radova sa skupa prireðenoga pod naslovom "Domaæa riè" održanoga u Zadru, 17. i 18. prosinca 1999.
Zadar, 1999.
811.163.42'282
Knjižn
2122 Skup "Domaæa riè" (4 ; 1997 ; Zadar) Domaæa riè 4 : zbornik radova sa skupa prireðenoga pod naslovom Domaæa riè, održanoga u Zadru 123. prosinca 1997.
Zadar, 1997.
811.163.42'282
Knjižn
2123 Kvašèev, Radivoj Psihologija stvaralaštva.
Beograd, 1981.
159.92
CB
2124 --- Rjeènik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika.
Knj.4. Sv.10.
Zagreb, 2005.
811.163.42
Sl
2125 Štebih, Barbara Germanizmi u Rjeèniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika : doktorska disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
2126 Nikiæ, Andrija Sakralna baština i humaèka ploèa.
Mostar ; Klobuk, 2001.
(Zavièajna knjižnica Život i svjedoèanstva ; knj.71)
908(497)
CB
2127 Nikiæ, Andrija Koèerinska ploèa.
Mostar , 2004.
(Zavièajna knjižnica Život i svjedoèanstva ; knj.86)
908(497)
CB
2128 Bakula, Petar Hercegovina za devetnaest godina vezirovanja Hali-pašina..
Mostar , 1999.
(Izabrana djela fra Petra Bakule ; sv.7)(Zavièajna knjižnica Život i svjedoèanstva ; knj.51)(Izvori ; sv.5)
821.163.42(497.6)
CB
2129 Alighieri, Dante Nauk o puèkom jeziku.
Zagreb, 1998.
(Biblioteka temeljci jezikoslovlja , knj.1)
811.131.1(091)
Sl
2130 Lancelot, Claude Opæa i obrazložbena gramatika.
Zagreb, 2000.
(Biblioteka Jezikoslovmi temeljci, knj.2)
811.133.1
Sl
2131 Saussure, Ferdinand de Teèaj opæe lingvistike.
Zagreb, 2000.
(Biblioteka Jezikoslovmi temeljci, knj.)
81
Sl
2132 Kašiæ, Bartul Institutiones linguae Illyricae.
Zagreb ; Mostar, 2005.
(Vrela za hrvazsku kulturnu povijest; 1(9))
811.163.42
Sl
2133 " " "
Sl
2134 Stamaæ, Ante Obnovljeni Ujeviæ.
Zagreb, 2005.
(Znanstvena knjižnica)
821.163.42.09
Sl
2135 --- Hrvatski jezik u XX. stoljeæu.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka XX. stoljeæe)
811.163.42
Sl
2136 Ožaniæ, Marko Poslovna pisma ili Kako napisati poslovno pismo koje æe postiæi ono što želite.
Zagreb, 2005.
(Biblioteka Poslovni priruènici)
65
Knjižn
2137 " " 65
Knjižn
2138 " " 65
Knjižn
2139 " " 65
Knjižn
2140 " " 65
Knjižn
2141 Terhart, Ewald Metode pouèavanja i uèenja : uvod u probleme metodièke organizacije pouèavanja i uèenja .
Zagreb, 2001.
(Educa)
37.02
Geog
2142 Marzano, Robert J. - Pickering, Debra J. - Pollock, Jane E. Nastavne strategije : kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija.
Zagreb, 2006.
37.02(035)
Geog
2143 Šegota, Tomislav - Filipèiæ, Anita Geografija Australije i Oceanije.
Zagreb, 2004.
(Biblioteka Geographia Croatica ; knj. 21. - Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu)
91
Knjižn
2144 " " 91
Geog
2145 " " 91
Geog
2146 " " 91
Geog
2147 " " 91
Geog
2148 Penzar, Branka - Penzar, Ivan - Orliæ, Mirko Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana.
Zagreb, 2001.
(Biblioteka Geographia Croatica ; knj. 16)
551.5
Geog
2149 " " 551.5
Geog
2150 " " 551.5
Geog
2151 " " 551.5
Geog
2152 Seèiæ, Dora Informacijska služba u knjižnici.
Zagreb, 2006.
(Priruènici iz knjižnièarstva ; knj. 5)
025.5
Knjižn
2153 " " 025.5
Knjižn
2154 " " 025.5
Knjižn
2155 " " 025.5
Knjižn
2156 " " 025.5
Knjižn
2157 " " 025.5
Knjižn
2158 " " 025.5
Knjižn
2159 " " 025.5
Knjižn
2160 Kulundžiæ, Zvonimir Ljudski govor i jezici.
Zagreb, 1949.
81'0
NK-ŽM
2161 " " 81'0
NK-ŽM
2162 Stefanoviæ, Dragutin A. - Stanisavljeviæ, Vukašin Pregled jugoslovenske književnosti : priruènik za srednje škole : Knj. 4 : Književnost XX veka.
Beograd, 1961.
821.163(091)(075)
NK-ŽM
2163 " Pregled jugoslovenske književnosti : priruènik za srednje škole:Knj. 3 : Realizam XIX veka.
Beograd, 1959.
821.163(091)(075)
NK-ŽM
2164 " Pregled jugoslovenske književnosti : priruènik za srednje škole:Knj. 2 : Romantizam.
Beograd, 1959.
821.163(091)(075)
NK-ŽM
2165 Zamarovsky, Vojtech Otkriæe Troje.
Zagreb, 1965.
(Biblioteka Globus)
930.85
NK-ŽM
2166 Lisièar, Petar Egipat u starom vijeku.
Skopje, 1956.
94(3)
NK-ŽM
2167 Conference on User-oriented Content-based Text and Image Handling "RIAO 88" (1988 ; Cambridge) User-oriented content-based text and image handling : RIAO 88 program Conference : with presentation of prototypes and operational demonstrations, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA. March 21-24 1988 .
Vol. 1.
Paris, 1988.
004.7(06)
Knjižn
2168 " User-oriented content-based text and image handling : RIAO 88 program Conference : with presentation of prototypes and operational demonstrations, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA. March 21-24 1988 .
Vol. 2.
Paris, 1988.
004.7(06)
Knjižn
2169 Conference on Intelligent Text and Image Handling "RIAO 91" (1991 ; Barcelona) Intelligent text and image handling : RIAO 91 Conference proceedings : with presentation of prototypes and operational systems, Barcelona, Spain - April 2-5, 1991.
Vol. 1.
Amsterdam ; New York
004(06)
Knjižn
2170 " Intelligent text and image handling : RIAO 91 Conference proceedings : with presentation of prototypes and operational systems, Barcelona, Spain - April 2-5, 1991.
Vol. 2.
Amsterdam ; New York , 1991.
004(06)
Knjižn
2171 Conference on Intelligent Multimedia Information Retrieval Systems and management "RIAO 94" (1994 ; New York) Intelligent multimedia information retrieval systems and management : RIAO 94 Conference proceedings : with presentation of prototypes and operational systems, Rockefeller University, New York, N.Y.-U.S.A.- October 11-13, 1994 .
Vol. 1.
Paris, 1994.
004.7(06)
Knjižn
2172 Conference on Computer-assisted information searching on Internet "RIAO 97" (1997 ; Quebec) Computer-assisted information searching on Internet : RIAO 97 conference proceedings : with prototype and operational systems demonstrations, McGill University, Montreal, Quebec, Canada 25th-27th june 1997.
Vol. 1.
Paris, 1997.
004.7(06)
Knjižn
2173 " Computer-assisted information searching on Internet : RIAO 97 conference proceedings : with prototype and operational systems demonstrations, McGill University, Montreal, Quebec, Canada 25th-27th june 1997.
Vol. 2.
Paris, 1997.
004.7(06)
Knjižn
2174 Nordlie, Ragnar User revealment : user-librarian interaction as model for automatedretrieval systems.
Oslo, 2000.
(HiO-report), (Acta humaniora)
025.4
Knjižn
2175 Božaniæ, Cvjetanka Hrvatsko-španjolski praktièni rjeènik.
Zagreb, 2005
81'374.822
ÈIV
2176 Šute, Ivica Organizacija i djelovanje gospodarske sloge (1935.-1941): disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
2177 Šporer, David Problem autora: književnopovijesne i književnoteorijske perspektive nakon strukturalizma : doktorska disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
2178 Peraèkoviæ, Krešimir Društvo usluga: promjene u socio-profesionalnoj strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske od 1971. do 2001. : doktorska disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
2179 Glušèeviæ, Smiljan Zadarske nekropole od 1. do 4. stoljeæa : organizacija groblja, pogrebni obredi, podrijetlo, kultura, status i standard pokojnika : disertacija.
Zadar, 2005.
09
D
CB
2180 Glušèeviæ, Smiljan Katalog grobova: disertacija.
Zadar, 2005.
09
D
CB
2181 Glušèeviæ, Smiljan Zadarske nekropole od 1. do 4. stoljeæa : organizacija groblja, pogrebni obredi, podrijetlo, kultura, status i standard pokojnika : disertacija.
Zadar, 2005.
09
D
CB
2182 Glušèeviæ, Smiljan Katalog grobova: disertacija.
Zadar, 2005.
09
D
CB
2183 Lasica, Srðan Razvoj "Atlanske plovidbe" u Dubrovniku od 1955. do 2000. godine : magistarski rad.
Zadar, 2006.
09
M
CB
2184 Nejašmiæ, Ivo Demogeografija: stanovništvo u prostornim odnosima i procesima.
Zagreb, 2005.
(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
911.3:314
Geog
2185 " " 911.3:314
Geog
2186 " " 911.3:314
Geog
2187 " " 911.3:314
Geog
2188 " " 911.3:314
Geog
2189 Vresk, Milan Grad i urbanizacija: osnove urbane geografije.
Zagreb, 2002.
(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
911
Geog
2190 " " 911
Geog
2191 " " 911
Geog
2192 " " 911
Geog
2193 " " 911
Geog
2194 " Razvoj urbanih sistema u svijetu : geografski pregled .
Zagreb, 2002.
(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
911.3
Geog
2195 " " 911.3
Geog
2196 " " 911.3
Geog
2197 Penzar, Branka Meteorologija za korisnike.
Zagreb, 1996.
551
Geog
2198 " " 551
Geog
2199 " " 551
Geog
2200 Penzar, Ivan - Penzar, Branka Agrometeorologija .
Zagreb, 2002.
(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu. - Udžbenici Sveuèilišta u Mostaru. - Udžbenici Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)
551.5
Geog
2201 " " 551.5
Geog
2202 Šošiæ, Ivan Primijenjena statistika .
Zagreb, 2006.
(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
31
Geog
2203 Šegota, Tomislav - Filipèiæ, Anita Klimatologija za geografe .
Zagreb, 1996.
(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
551.5
Geog
2204 " " 551.5
Geog
2205 " " 551.5
Geog
2206 " " 551.5
Geog
2207 " " 551.5
Geog
2208 Vresk, Milan Uvod u geografiju : razvoj, struktura, metodologija.
Zagreb, 1997.
(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
91(075.8)
Geog
2209 " " 91(075.8)
Geog
2210 " " 91(075.8)
Geog
2211 " " 91(075.8)
Geog
2212 " " 91(075.8)
Geog
2218 Bonacci, Ognjen Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka.
Split; Zagreb, 2003.
556
Geog
2219 " " 556
Geog
2220 " " 556
Geog
2221 Pratolini, Vasco Una storia italiana.
1. : Metello.
Milano, 2006.
(Oscar scrittori del Novecento) (Oscar narraiva ; 46)
821.131.1
Tal
2222 Palazzeschi, Aldo Il codice di Perela.
Milano, 2005.
(Oscar scrittori del Novecento) (Oscar narraiva ; 1769)
821.131.1
Tal
2223 Savinio, Alberto Maupassant e "L'altro".
Milano, 1995.
(Piccola biblioteca Adelphi ; 27)
821.131.1.09
Tal
2224 Palazzeschi, Aldo Con gli occhi chiusi.
Milano, 2006.
(Oscar classici moderni ; 104)
821.131.1
Tal
2225 Borgese, G.A. Rube.
Milano, 2005.
(Oscar classici moderni ; 86)
821.131.1
Tal
2226 Buzzati, Dino Il deserto dei Tartari.
Milano, 2006.
(Oscar classici moderni ; 24)
821.131.1
Tal
2227 Seferoviæ, Relja Seraphinus Maria Cerva: Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam : kritièko izdanje teksta uz ocjenu njegove jeziène i historiografske vrijednosti : doktorska disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
2228 Košæec-Ðukaniæ, Adrijana Karakteristike spavanja idnevna pospanost adolescenata : doktorska disertacija.
Zagreb, 2006.
09
D
CB
2229 Šetka, Ivona Glagolska vremena za prošlost u hrvatskom i engleskom jeziku : magistarski rad.
Zadar, 2006.
09
M
CB
2230 Camon, Ferdinand Il canto delle balene.
Milano, 2000.
(Gli elefanti)
821.131.1
Tal
2231 Debenedetti, Giacomo Il personaggio uomo.
Milano, 1998.
(Gli elefanti) (Saggi)
821.131.1.09
Tal
2232 --- Prvi poljedelci.
Koper, 2005.
(Annales Mediterranea)
903(497)(08)
Arh
2233 --- Od Sopota do Lengyela.
Koper, 2006.
(Annales Mediterranea)
903(497)(08)
Arh
2234 Meðunarodni kongres Energija i okoliš ( 20 ; 2006 , Opatija) Energija i okoliš.
Vol.1.
Opatija, 2006
62(08)
CB
2235 " "
Vol.2.
Opatija, 2006.
62(08)
CB
2236 Ilakovac, Boris Schriften der Balkankommission.
Bd. 15.: Burnum II.
Wien, 1984

904(497)
CB
2237 Andreis, Mladen Trogirsko plemstvo do kraja prve austrijske uprave u Dalmaciji (1805.)
Trogir, 2006.
929
CB
2238 " " "
CB
2239 --- Prvih pet stoljeæa hrvatske umjetnosti.
Zagreb, 2006.
7.033(497)(08)
ÈIII
2240 " " "
Arh
2241 Štefanac, Samo Kiparstvo Nikole Firentinca i njegovog kruga.
Split, 2006.
(Biblioteka znanstvenih djela ; 149)
7.034(497)
P.u
2242 " " "
ÈIII
2243 Oblak, Marijan Paul Claudel.
Zadar, 2006.
821.133.1.09
CB
2244 " " "
CB
2245 Bakariæ, Lidija - B. Križ - M. Šoufek Pretpovijesni jantar i staklo iz Prozora u Lici i Novog Mesta u Dolenjskoj.
Zagreb, 2006.
903(497)(08)
CB
2246 --- Leksikon slikarstva i grafike.
Zagreb, 2006.
75(03)
ÈIV
2247 Segato, Giorgio Roberto Ferruzzi.
Venezia, 1989.
7.036
CB
2248 --- Marche arte '74.
Ancona, 1974.
(Biblioteca D'arte moderne ; 1)
7(06)
CB
2249 Crispoliti, Enrico Vittorio Cavicchioni.
Bologna, 1979.
7.038
CB
2250 --- Antonio Ruggero Giorgi.
Milano, 1975.
7.038
CB
2251 Jelièiæ, Anita Utjecaji virtualnih komunikacija na suvremeno društvo : magistarski rad.
Zadar, 2006.
09
M
CB
2252 Znanstveni skup s meðunarodnim sudjelovanjem Znanstveno djelo prof. dr. sc. Milivoja Soalra (4 ; 2004 ; Zagreb) Znanstveno djelo prof. dr. sc. Milivoja Soalra ; Hrvatska književnost 20. stoljeæa, razlièite ideje i funkcije književnosti.
Zagreb, 2006.
821.163.42.09(08)
Sl
2253 Znanstveni skup s meðunarodnim sudjelovanjem Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti (1 ; 2001 ; Zagreb) Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti.
Zagreb, 2002.
821.163.42.09(08)
Sl
2254 Znanstveni skup Medij hrvatske književnosti dvadesetog stoljeæa (3 ; 2003 ; Zagreb) Medij hrvatske književnosti dvadesetog stoljeæa.
Zagreb, 2004.
821.163.42.09(08)
Sl
2255 Znanstveni skup s meðunarodnim sudjelovanjem Postmodernizam,iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti (2 ; 2002 ; Zagreb) Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti.
Zagreb, 2003.
821.163.42.09(08)
Sl
2256 Milanja, Cvjetko Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000.
Dio 3.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka 21. stoljeæe)
821.163.42.09
Sl
2257 Mrkonjiæ, Zvonimir Prijevoji pjesništva
Dio 1.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka 21. stoljeæe)
821.163.42.09
Sl
2258 Mataga, Vojislav Moderno, postoderno, trivijalno.
Zagreb, 2005.
(Biblioteka 21. stoljeæe)
821.163.42.09
Sl
2259 Sorel, Sanjin Mediteranizam tijela
Zagreb, 2003.
(Biblioteka 21. stoljeæe)
821.163.42.09
Sl
2260 Maleš, Branko Razlog za razliku.
Zagreb, 2002.
(Biblioteka 21. stoljeæe)
821.163.42.09
Sl
2261 Urem, Mladen Janko Poliæ Kamov, Dora Maar i hrvatska avangarda.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Val)
821.163.42.09
Sl
2262 " " "
2263 Siliæ, Josip Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Palimpset ; knj.6)(Udžbenici Sveuèilišta u Zagrebu)
811.163.42
Sl
2264 " " "
2265 --- Od fonetike do etike.
Zagreb, 2005.
(Biblioteka Èetvrti zid ; knj.15)
81
Sl
2266 Opaèiæ, Nives Hrvatski u zagradama.
Zagreb, 2006.
811.163.42
Sl
2267 Maliæ, Zdravko Gombrowicziana.
Zagreb, 2004.
(Biblioteka Književna smotra)
821.162.1.09
Sl
2268 Maliæ, Zdravko Iz poljske književnosti.
Zagreb, 2004.
(Biblioteka Književna smotra)
821.162.1(091)
Sl
2269 " " "
2270 Pranjkoviæ, Ivo Filološki vjekopisi.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Èetvrti zid ; knj.23)
811.163.42(091)
Sl
2271 Miæanoviæ, Krešimir Hrvatski s naglaskom.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Palimpset ; knj.7)
811.163.42
Sl
2272 Genette, Gerard Metalepsa.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Palimpset ; knj.8)
81
Sl
2273 Senker, Boris Bard u Iliriji.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Èetvrti zid ; knj.26)
792
Sl
2274 --- Politika teorije.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Èetvrti zid ; knj.25)
316(08)
CB
2275 Weyergans, Francois Tri dana kod moje majke.
Zagreb, 2006.
(Biblioteka Književna smotra)(Na tragu klasika)
821.133.1.03
Sl
2276 Kern, Ludwik Jerzy Kern Probudi se Ferdinande.
Split, 2004.
(Biblioteka Krijesnice ; 6)
821.162.1.03
Sl
2277 Fink Arsovski, Željka Hrvatsko-slavenski rjeènik poredbenih frazema.
Zagreb, 2006.
81'374.823
ÈIV
2278 " " "
Sl
2279 Gombrowicz, Witold Drame.
Zagreb, 2005.
(Vrhovi svjetske književnosti)
821.162.1.03
Sl
2280 Milosz, Czeslaw Usputni psiæ.
Zagreb, 2000.
"
Sl
2281 Ivan Pavao II Rimski triptih.
Zagreb, 2003.
821.162.1.03
Sl
2282 Holjevac, Veæeslav Hrvati izvan domovine.
Zagreb, 1967.
(Izvanredna izdanja )
323
NK-ŽM