Red. broj

Autor

Naslov

Signatura

1

Šaravanja, Vjekoslav

10.000 djece bez roditelja u Domovinskom ratu.
Slavonski Brod, 2001.

36
CB

2

"

"

"

3

Miliša, Zlatko

Politički obračuni.
Zadra, 2003.

32(497)
CB

4

"

"

"

5

"

"

"

6

"

"

"

7

"

"

"

8

"

"

"

9

Matijašić. Robert

Uvod u latinsku epigrafiju.
Pula, 2002.
(Knjižnica Tabula ; sv.3)

930
Arh

10

"

"

"

11

Križman, Mate

Antička svjedočanstva o Istri.
Pula, 1997.
((Povijest Istre ; knj.1)

949.7(093)
CB

12

Janson, H.W. - A. F. Janson

Povijest umjetnosti.
Varaždin, 2003.

7(091)
CB

13

Suić, Mate

Antički grad na istočnom Jadranu.
Zagreb, 2003.
(Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis)

904(497)
čIII

14

"

"

904(497)
Arh

15

"

"

904(497)
Arh

16

"

"

"

17

"

"

904(497)
CB

18

"

"

904(497)
CB

19

"

"

904(497)
CB

20

"

"

904(497)
CB

21

Lisac, Josip

Hrvatska dijalektologija.
1.: Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja.
Zagreb, 2003.

808.62
Sl

22

"

"

808.62
Sl

23

"

"

"

24

"

"

"

25

"

"

"

26

"

"

"

27

---

Underdrawings in renaissance paintings.
London, 2002.

7.034
P.u.

28

Milić, Bruno

Razvoj grada kroz stoljeća.
Zagreb, 1994.
(Udžbenici sveučilišta u Zagrebu=Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
1.: Prapovijest-antika.
Zagreb, 1994.

7.03
CB

29

"

"

7.03
CB

30

"

"

"

31

Milić, Bruno

"
3.: Novo doba.
Zagreb, 2002.

"

32

"

"

"

33

"

"

"

34

Milić, Bruno

"
2.: Srednji vijek.
Zagreb, 1995.

7.03
CB

35

"

"

"

36

"

"

"

37

čudina-Obradović, Mira

Igrom do čitanja : igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja.
Zagreb, 2002.

372
VUŠ

38

Seferović-Bosak, Sanja

Maštarije : igrokazi za djecu od 3 do 13 godina.
Zagreb, 2003.

821.163.42-93
VUŠ

39

---

Hrvatska usmenoknjiževna čitanka.
Zagerb, 1995.

821.163.42-8
VUŠ

40

---

Antologija hrvatske dječje poezije.
Zagreb, 1994.
(Moja knjiga)

821.163.42-1
VUŠ

41

---

Hrvatske usmene priče.
Zagreb, 1996.
(Moja knjiga)

821.163.42-93
VUŠ

42

---

Moja domovina Hrvatska : atlas prirode i društva.
Zagreb, 2000.

372
VUŠ

43

Huzjak, Miroslav

Učimo gledati 1-4 : priručnik likovne kulture za nastavnike razredne nastave.
Zagreb, 2002.

371.3
VUŠ

44

Banić čobanov, Smiljana

Prirodnjački kalendar godišnjih doba.
Zagreb, 1993.

372.3
VUŠ

45

Macolić, Nevenka

Spretne ruke.
Zagreb, 1993.

371.3
VUŠ

46

Tanay, Emil Robert

Valovi boja : priručnik za likovnu kulturu : 1. - 4. razred osnovne škole.
Zagreb, 2002.

371.3
VUŠ

47

"

Valovi boja : 1. razred osnovne škole : radni listići za likovnu kulturu.
Zagreb, 2002.

"

48

"

Valovi boja : 2. razred osnovne škole : radni listići za likovnu kulturu.
Zagreb, 2002.

"

49

"

Valovi boja : 3. razred osnovne škole : radni listići za likovnu kulturu.
Zagreb, 2002.

"

50

"

Valovi boja : 4. razred osnovne škole : radni listići za likovnu kulturu.
Zagerb, 2002.

"

51

Tica, Milka

Sunčeva djeca : legende o Hrvatima.
Zagreb, 1994.

821.163.42-93
VUŠ

52

Pilaš, Branko

Sjaj hrvatske domovine.
Zagreb, 1997.

821.163.42-9
VUŠ

53

"

Domovina u srcu.
Zagreb, 2000.

"

54

Furlan, Ivan

čovjekov psihički razvoj : (uvod u razvojnu psihologiju).
Zagreb, 1991.

159.9
VUŠ

55

---

Priče o dobru, priče o zlu : priručnik za razvijanje moralnog prosuđivanja u djece.
Zagreb, 1996.

37.01
VUŠ

56

"

"

"

57

Findak, Vladimir

Metodika tjelesne i zdravstvene kulture : priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture.
Zagreb, 2001.

371.3
VUŠ

58

"

"

"

59

Jelavić, Filip

Didaktika.
Jastrebarsko, 2003.

37.02
VUŠ

60

"

"

"

61

Moačanin, Nenad

Požega i Požeština u sklopu Osmanlijskoga carstva : (1537. - 1691.).
Jastrebarsko, 2003.

949.75
VUŠ

62

---

Bajke.
Rijeka, 2002.

821-93
VUŠ

63

"

"

"

64

Uskoković, Davor

Vodič kroz lektiru za niže razrede osnovne škole : [I. - IV. razred].
Zagreb, 2002.

82.09
VUŠ

65

Shapiro, Lawrence E.

Malo prevencije : kako roditelji mogu spriječiti probleme u ponašanju i emocionalne probleme djece.
Zagreb, 2002.

159.9
VUŠ

66

"

Kako razviti emocionalnu inteligenciju djece.
Zagreb, 1998.

"

67

"

"

"

68

"

"

"

69

Oluić, Marinko

Snimanje i istraživanje zemlje iz svemira : sateliti, senzori, primjena.
Zagreb, 2001.

528
Geog

70

Duran, Mirjana

Dijete i igra.
Jastrebarsko, 2003.
(Udžbenici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

159.9
VUŠ

71

Glascoe, Frances Page

Suradnja s roditeljima : upotreba roditeljske procjene dječjeg razvojnog statusa - PEDS u otkrivanju razvojnih problema i problema ponašanja te bavljenju tim problemima.
Jastrebarsko, 2002.
(Psihodijagnostika ; knj. 3)

"

72

Starac, Alka

Istra od Epulona do Dioklecijana.
Pula, 2002.
(Magistra vitae)

939
CB

73

---

Hrvatska gramatika.
Zagreb, 2003.

808.62
Sl

74

Botica, Stipe

Andrija Kačić Miošić.
Zagreb, 2003.

886.09
Sl

75

---

Le Petit Robert des noms propres.
Paris, 1998.

801.323.1
čIV

76

---

Maxi - Woerterbuch.
Berlin, 2002.

801.323.2
čIV

77

---

Bildwoerterbuch.
Deutsch und Englisch.
Mannheim, 1994.

801.323.2
čIV

78

---

Thesaurus.
Glasgow, 2002.

801.323.1
čIV

79

Domac, Radovan

Flora Hrvatske : priručnik za određivanje bilja.
Zagreb, 2002.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

58
Geog

80

Dubravec, Katarina-Daniela

Kultivirane biljne vrste Hrvatske i susjednih područja.
Zagreb, 1998.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

"

81

Sijerković, Milan

Bura goropadnica.
Rijeka, 2003.

551.5
Geog

82

Bonacci, Ognjen

Ekohidrologija vodnih resursa i otvorenih vodotoka.
Split, 2003.

556
Geog

83

Leach, Penelope

Prvo djeca : što društvo mora učiniti a ne čini za današnju djecu.
Zagreb, 2003.

159.9
VUŠ

84

Andrilović, Vlado

Psihologija odgoja i obrazovanja. 3 : Psihologija učenja i nastave.
Zagreb, 1996.

159.9
VUŠ

85

Šavle, Silvano

Metodički priručnik za nastavu informatike u 1. razredu osnovne škole.
Rijeka, 2003.
(Biblioteka Metodika nastave informatike ; knj. 1)

371.3
VUŠ

86

Uskoković, Davor

Vodič kroz lektiru za srednje škole.
Zagreb, 1999.

82.09
VUŠ

87

Legrand, Louis

Moralna izobrazba danas : ima li to smisla?.
Zagreb, 1995.

37.03
VUŠ

88

"

"

"

89

Blažić, Arjana

Informatika za najmlađe.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Haid ; knj. 19)

372
VUŠ

90

Slukan-Altić, Mirela

Povijesna kartografija : kartografski izvori u povijesnim znanostima.
Samobor, 2003.
(Biblioteka Geographia Croatica ; knj. 18)

528
Geog

91

Stevanović, Marko

Predškolska pedagogija.
Rijeka, 2003.

372
VUŠ

92

"

"

"

93

"

"

"

94

Mraković, Miloš

Uvod u sistematsku kineziologiju.
Zagreb, 1994.
(Sportska stručna biblioteka ; knj. 3)

796
VUŠ

95

---

Trebam tvoju pomoć : priručnik za pružanje prve pomoći u dječjem vrtiću.
Zagreb, 2003.

61
VUŠ

96

Slunjski, Edita

Devet lica jednog odgajatelja/roditelja.
Zagreb, 2003.

373
VUŠ

97

"

"

"

98

---

Skrb za dijete i poticanje ranog razvoja djeteta u Republici Hrvatskoj.
Zagreb, 2001.

372
VUŠ

99

"

"

"

100

Simpoziji o fundamentalnimistraživanjima (1995 ; Zagreb)

Zbornik radova simpozija o fundamentalnim istraživanjima.
Zagreb, 1997.

001
Sl

101

Vajs, Nada

Hrvatska povijesna fitonimija.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju ; knj.6)

808.62
Sl

102

Golding, John

Visions of the modern.
London, 1994.

7(091)
CB

103

Tuchman, Phyllis

Georg Segal.
New York, 1983.
(Modern masters)

7.037
P.u.

104

Johnson, Paul

The renaissance.
London, 2000.

7.034
P.u

105

Celio Cega, Fani

Svakidašnji život grada Trogira od polovine XVIII. do polovine XIX.stoljeća : disertacija.
Zagreb, 2003.

09
D
CB

106

Brkljačić, Tihana

Razvoj modela za predviđanje davateljskog ponašanja : disertacija.
Zagreb, 2003.

09
D
CB

107

---

Hrvati Boke kotorske : zbornik.
Orebić ; Zadar, 2003.

32(497)
CB

108

Bilić, Vesna

Uzroci, posljedice i prevladavanje školskog neuspjeha.
Zagreb, 2001.

37.01
VUŠ

109

---

Psihologija obrazovanja.
Zagreb, 2003.
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

159.9
VUŠ

110

Goldberg, Sally R.

Razvojne igre za predškolsko dijete : individualizirani program igre i učenja.
Lekenik, 2003.
(Biblioteka Razvoj djeteta)

372
VUŠ

111

Dorance, Sylvia

80 kreativnih likovnih radionica : za odgajatelje i učitelje.
Zagreb, 2003.

372.87
VUŠ

112

Daniels, Ellen R.

Kurikulum za inkluziju : razvojno-primjereni program za rad s djecom s posebnim potrebama.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Korak po korak
Stvaranje okruženja usmjerenih na dijete ; priručnik br. 4)

376
VUŠ

113

Tortonesi, Luisa

Il nuovo laboratorio della scrittura.
Torino, 2003.

805.0(075)
KiT

114

Peressini, Laura

Il nuovo laboratorio di grammatica.
Torino, 2003.

805.0(075)
KiT

115

Daina, Elena - T. Properzi - P.Silvestrin

Italiano.
<1.>: Grammatica.
Torino, 2002.
(Grazanti scuola)

805.0
KiT

116

"

"
<2.>: Educazione linguistica.
Torino, 2002.
(Grazanti Scuola)

805.0
KiT

117

Daina, Elena - T. Properzi

Sapere e saper fare.
Torino, 2003.
(Gazanti Scuola)

805.0(075)
KiT

118

---

Venice.
Toronto, 2001.
(Renaissance society of America reprint text ; 12)

940.2
P.u.

119

Delise, Ferruccio

Isola nostra.
Rovigno, 2002.
(Catologhi di fonti per la storia dell'Istria e di Fiume ; vol. IV)

014
CB

120

Šanjek, Franjo

Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima.
Zagreb, 2003.
(Homines, tempora, loci)

2
Arh

121

Radossi, Giovanni

Monumenta heraldica iustinopolitana.
Rovigno; Trieste, 2003.
(Collana degli atti ; n. 21)

929
CB

122

Gardina, Edvilijo

Zorzi Ventura Brajković.
Ljubljana, 2003.

7.034(497)
CB

123

Ostrogorski, Georgije

Povijest Bizanta.
Zagreb, 2002.

940.1
Arh

124

Brešan, Ivo

Država Božja 2053.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Karuzma ; kolo.5 ; knj.7)

886.2"19/20"
Sl

125

Vukasović, Ante

Pedagogija.
Zagreb, 2001.

37.01
VUŠ

126

"

"

"

127

"

"

"

128

Miljak, Arjana

Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja : model Izvor.
Velika Gorica, 1996.

371.2
VUŠ

129

"

"

"

130

"

"

"

131

Došen-Dobud, Anka

Predškola : vodič za voditelje i roditelje.
Zagreb, 2001.
(Biblioteka Pedagogija ; kolo 1, knj. 11)

372
VUŠ

132

Peteh, Mira

Zlatno doba brojalice.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Pedagogija ; kolo 1, knj. 5)

"

133

Uvodić-Vranić, Ljubica

Kako se dobro posvađati : priručnik za poboljšanje kvalitete življenja, partnerskih, obiteljskih i poslovnih odnosa.
Zagreb, 2002.
(Biblioteka Komunikologija ; kolo 4, knj. 27)

159.9
VUŠ

134

Peteh, Mira

Svako slovo nešto novo.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Pedagogija ; kolo 1, knj. 6)

372
VUŠ

135

"

Igrajmo se papirom.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Pedagogija ; kolo 1, knj. 3)

371.3
VUŠ

136

Reardon, Kathleen K.

Interpersonalna komunikacija : gdje se misli susreću.
Zagreb, 1998.
(Biblioteka Komunikologija ; kolo 2, knj. 2)

316.77
VUŠ

137

Juul, Jesper

Razgovori s obiteljima : perspektive i procesi.
Zagreb, 2002.
(Biblioteka Komunikologija ; kolo 4, knj. 15)

37.01
VUŠ

138

Dulčić, Adinda

Djeca oštećena sluha : priručnik za roditelje i udomitelje.
Zagreb, 2002.
(Biblioteka Pedagogija - Logopedija ; kolo 1, knj. 2)

376
VUŠ

139

Miljević-Riđički, Renata

Odgoj za razvoj.
Zagreb, 2001.
(Biblioteka Pedagogija ; kolo 1, knj. 14)

371.3
VUŠ

140

Cvetković-Lay, Jasna

Darovito je, što ću sa sobom? : priručnik za obitelj, vrtić i školu.
Zagreb, 2002.
(Biblioteka Darovito dijete ; kolo 1, knj. 3)

372
VUŠ

141

Sanader, Mirjana

Antički gradovi u Hrvatskoj.
Zagreb, 2001.

71
CB

142

"

"

71
CB

143

"

"

71
CB

144

Mikecin, Igor

Religija, zajednica i sloboda u ranog Hegela i Hoelderlina : disertacija.
Zagreb, 2003.

09
D
CB

145

Rumenjak, Nives

Politička i društvena elita Srba u Hrvatskoj potkraj 19.stoljeća : disertacija.
Zagreb, 2003.

09
D
CB

146

Šimić, Nataša

Neke psihofiziološke reakcije na ispitni stres : disertacija.
Zagreb, 2003.

09
D
CB

147

Vrana, Radovan

Utjecaj mrežnih izvora infomacija na razvoj znanstvene komunikacije u društvenim znanostima u Hrvatskoj : disertacija.
Zagreb, 2003.

09
D
CB

148

---

Costal evolution.
Cambridge, 1994.

55(075)
Geog.

149

Samardžija, Marko

Piščev izbor.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Croaticum ; knj.8)

808.62
Sl

150

"

"

"

151

Aralica, Ivan

Svetinka.
Zagreb, 2003.
(Književna biblioteka)

886.2"19/20"
Sl

152

Ward George, Price

Ja poznajem te diktatore.
Kastav, 2002.

32
CB

153

Dozier, Rush W.

Zašto mrzimo.
Zagreb, 2003.
(Biblioteka Posebna izdanja)

17
CB

154

Betti, Ugo

Novelle edite e rare.
Fossombrone,2001.

850
Tal

155

---

Enciclopedia della letteratura.
Milano 2003.
(Le Grazantine)

82(03)
Tal

156

---

Storia della civilta letteraria Italiana.
Vol.1.: Dalle origini al trecento.
Tomo primo.
Torino, 1991.

850(091)
Tal

157

---

"
Tomo secondo.
Torino, 1991.

"

158

---

"
Vol.3.: Manierismo e barocco.
Torino, 2000.

"

159

---

"
Vol.4.: Il settecento e il primo ottocento.
Torino, 1992.

"

160

Sanader, Mirjana

Antički gradovi u Hrvatskoj.
Zagreb, 2001.

71
CB

161

---

Religije svijeta.
Zagreb, 1998.

2
VUŠ

162

---

Jeruzalemska Biblija : Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem.
Zagreb, 2001.

"

163

---

Opći religijski leksikon : A-Ž.
Zagreb, 2002.

2(03)
VUŠ

164

Cvetković-Lay, Jasna

Ja hoću i mogu više : priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina.
Zagreb, 2002.
(Biblioteka Darovito dijete ; kolo 1, knj. 1)

376
VUŠ

165

Bešlić, Stanko

Kukci .
Koprivnica, 1999.
(Biblioteka Slikovnice ; knj. 1)

59
VUŠ

166

"

Glodavci.
Koprivnica, 1999.
(Biblioteka Slikovnice ; knj. 2)

"

167

"

Morske ribe.
Koprivnica, 1999.
(Biblioteka Slikovnice ; knj. 3)

"

168

"

Morski sisavci.
Koprivnica, 1999.
(Biblioteka Slikovnice ; knj. 4)

"

 

Gušteri.
Koprivnica, 1999.
(Biblioteka Slikovnice ; knj. 5)

"170

171

"

Puževi, žabe, rakovi, kornjače.
(Biblioteka Slikovnice ; knj. 6)

"

172

Plazy, Gilles

Povijest umjetnosti u slikama.
Rijeka, 2002.

7(091)
VUŠ

173

Barcsay, Jeno

Anatomija za umjetnike.
Rijeka, 2003.

7(03)
VUŠ

174

Petty, David

Origami.
Zagreb, 2002.

"

175

Baltić, Jako

Godišnjak od događaja crkvenih, svietskih i promine vrimena u Bosni.
Zagreb ; Sarajevo, 2003.
(Biblioteka iz Bosne Srebrene)

949.7"15/18"
Sl

176

Bogdanović, Marijan

Ljetopis kreševskog samostana.
Zagreb; Sarajevo, 2003.
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)

2
Sl

177

Lašvanin, Nikola

Ljetopis.
Zagreb ; Sarajevo, 2003.
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)

2
Sl

178

Benić, Bono

Ljetopis sutješkog samostana.
Zagreb ; Sarajevo, 2003.
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)

2
Sl

179

Lastrić, Filip

Pregled starina Bosanske provincije.
Zagreb ; Sarajevo, 2003.
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)

2(091)
Sl