Sveučilište u Zadru organizira zakonom propisane seminare i ispite za:

  • TURISTIČKE VODIČE za Zadarsku i Ličko-senjsku županiju
  • VODITELJE POSLOVNICE

Prijave su od 11. do 20. siječnja 2017. u vremenu 9.00-12.00 i 13.00-15.00 sati (zgrada DHM-a, Poluotok, 1. kat, Ruđera Boškovića 5/I). Prijava se može poslati i poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, R. Boškovića 5/I (s naznakom: prijava za seminar za turističke vodiče/voditelje poslovnice). Sve informacije na  e-mail: mmirkovi@unizd.hr ili tel. 023 200 620.

Uz prijavu priložiti preslik domovnice i  preslik diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu - SSS IV. stupnja (original dokumenti na uvid). Za voditelja poslovnice dostaviti i potvrdu o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog.

Seminari će se održati ako se prijavi dovoljno pristupnika.

Cijena seminara za voditelje poslovnice iznosi 6.000,00 kn, a za turističke vodiče 7.000,00 kn i plaća se u tri rate (veljača, lipanj, rujan). Ukoliko kandidat prijavi obje županije, cijena je 10.000,00 kn.

Obavijesti

Ispitni rokovi:

doc. dr. sc. Božena Krce Miočić,  Gospodarski sustav RH , u utorak, 21.03. u 16.30h (novi kampus, dvorana 127)

mr. sc. Vinko Bakija, Vježbe, u srijedu,  1.ožujka u 15.00h (Novi kampus, kabinet 112, 1. kat)

doc. dr. sc. Mili Razović, Uvod u turizam i turističko poslovanje, u petak, 24.02.2017. u 17.00 (novi kampus, kabinet 112, 1. kat)

Željko Benić, Osnove turističkog zakonodavstva, subora 18. ožujka 2017. u 13.00 (novi kampus, dvorana 127)

mr. sc. Marijan Bitanga, Politički sustav, 14. i 15. 02. u 17,00 (Novi kampus, dvorana 127)

Predavanje iz predmeta Vježbi kod profesora V. Bakije zakazano za 15.2.2017. premješta se  u subotu, 18.2.2017. (novi kampus, dvorana 127 od 16.00 do 19.00h)

mr. sc. Marijan Bitanga, Politički sustav RH, u četvrtak, 9. siječnja 2017. u 16.00h (novi kampus, dvorana 127)

doc. dr. sc. Đani Bunja, Putničke agencije , u utorak, 21. veljače 2017. u 18.00h (novi kampus, dvorana 127 ili 101)


Potrebno je prijaviti/odjaviti svaki ispit najkasnije dva dana prije termina na e-mail: mmirkovi@unizd.hr ili tel. 023 200 620.