26. lipnja 2019

Upis u prvu godinu diplomskog studija

Prijave na razredbeni postupak produžit će se do 30. rujna 2019. do 12 sati.

Objavljen je natječaj za upis u prvu godinu redovitog i izvanrednog diplomskog studija. Prijave se primaju u tajništvu Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i od 16. do 24. rujna 2019. Prijava s natječajnom dokumentacijom može se poslati i preporučenom pošiljkom najkasnije tri dana prije isteka roka za prijavu. Uplatnicu za troškove razredbenog postupka u iznosu 200 kuna pristupnik može preuzeti u tajništvu.

 

Poduzetništvo u kulturi i turizmu*

Novinarstvo i odnosi s javnostima*

Kulturna i prirodna baština u turizmu*

*Studij će se izvoditi ako se za upis prijavi najmanje 10 redovitih studenata.

Obrazac prijave