7. listopada 2015

Nastava iz kolegija Istraživanja u turizmu

Nastava iz kolegija Istraživanja u turizmu početi će dana 15.10.2015. u 17:45 sati u dvorani 39.