Dr. sc. Vidić Gabrijela

Zvanje: Asistent-suradnik u nastavi

Kabinet: 47, prizemlje

Telefonski broj: +385 23 345 051

E-mail: gvidic@unizd.hr

Konzultacije: (termine konzultacija možete pronaći ovdje).Sudjeluje u izvođenju predmeta

Preddiplomski studij Kultura i turizam: Počela ekonomije, Osnove ekonomike turizma, Marketing, Specifični oblici turizma

Diplomski studij Poduzetništvo u kulturi i turizmu: Mikroekonomija, Poduzetništvo u kulturi