5. srpnja 2019

Kopernio – alat za jednostavnije preuzimanje punog teksta znanstvenih radova


Kopernio je alat (dodatak za web preglednik) izdavača Clarivate Analytics koji omogućuje jednostavno preuzimanje punog teksta znanstvenih radova. Alat funkcionira tako da, dok pretražujete, prepoznaje radove u bazama podataka na koje Sveučilište ima pretplatu, ali i radove u otvorenom pristupu i jednim klikom omogućuje pristup.
Kopernio je besplatan za korištenje, a uz instalaciju potrebna je i registracija.

Detaljnije informacije o Koperniu možete saznati ovdje