Studij i studiranje

Upisi u prvu godinu studija

 • Odluka o školarini redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i stručnih studija koji participiraju u plaćanju školarine u akad. god. 2010./2011.
 • Odluka o školarini redovitih studenata – ponavljača preddiplomskih sveučilišnih studija, ponavljača stručnih studija, i ponavljača prve, druge i treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji participiraju u plaćanju školarine u akad. god. 2010./2011.
 • Konačni Plan upisa studenata u prvu godinu  izvanrednih preddiplomskih studija
 • Konačni Plan upisa studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih studija
 • Plan upisa studenata u prvu godinu preddiplomskog studija Poslovne informatike
 • Plan upisa studenata u prvu godinu preddiplomskog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi
 • Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i izvanrednog jednopredmetnog stručnog studija u akademskoj godini 2010/2011.

II. rok - Upisi u prvu godinu studija

 • II. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2010/2011. Prijava za razredbeni postupak.

 • II. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne informatike na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2010/2011.

 • II. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i izvanrednog jednopredmetnog stručnog studija u akad. god. 2010/2011.

 • II. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, redovitog jednopredmetnog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i redovitih jednopredmetnih stručnih studija u akad. god. 2010/2011.

 • Prijave za razredbeni postupak na:

III. rok - Upisi u prvu godinu studija

 • III. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2010/2011.
 • III. Rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne informatike na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2010/2011.