Posredovanje pri zapošljavanju studenata - studentski servis

Učlanjenje u Studentski servis

Pravo na učlanjenje u Studentski servis imaju svi redoviti studenti, koji studiraju na području Republike Hrvatske, a nakon polaganja državne mature i učenici završnog razreda srednje škole te studenti koji su završili studij, odnosno učenici koji su završili srednju školu, ali najduže tri mjeseca od završetka studija, odnosno srednje škole.

Učlanjenje se vrši/obnavlja za svaku novu akademsku godinu.

Studenti osobno moraju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Potvrdu od fakulteta kojom dokazuje svoj status
  ili
 • Elektronički zapis o statusu studenta, na portalu e-građani, uz elektronički identitet AAI@EduHR
 • Žiro račun otvoren u banci po izbor (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • 2 slike manjeg formata
 • OIB

Studenti u statusu apsolventa i studenti, koji nakon diplomiranja dobivaju 3 mjeseca prava na rad preko Studentskog servisa, obvezni su donijeti:

 • Potvrdu od fakulteta kojom dokazuju svoj status

Učenici završnog razreda srednje škole moraju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Presliku svjedodžbe o završenoj državnoj maturi, (do dobivanja svjedodžbe dovoljna je potvrda od škole o pohađanju završnog razreda. Učenici završnog razreda mogu se učlanjivati u Student servis od  01. 07. tekuće godine).
 • Žiro račun otvoren u banci po izbor (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • 2 slike manjeg formata
 • OIB 

VAŽNE NAPOMENE !

Svi članovi Studentskog servisa moraju biti prijavljeni u obvezno zdravstveno osiguranje.
(Za većinu studenata HZZO preuzima, putem web servisa, podatke o statusu redovitog upisa u tekuću akademsku godinu i provodi prijavu. Prije učlanjenja provjerite prijavu na stranici HZZO-a,
www.hzzo.hr).

Ukoliko student ostvari primitak preko drugih studentskih ili učeničkih udruga u RH, dužan je pismenim putem obavijestiti Centar za studentski standard Sveučilišta u Zadru, o visini isplaćenog primitka (NN 10/17, čl. 52. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak)


Zarade studenata

Zakon o porezu na dohodak   (NN 177/04, 73/08, 22/12, 143/14 i 115/16) i Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 157/14 i 10/17) propisuju da se uzdržavanim članom uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe, čiji primici, na koje se ne plaća porez na dohodak iz čl. 17. Zakona i drugi primici koji se u smislu zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze 15.000,00 kn godišnje, što za studenta znači:

 • Ukoliko tijekom godine zaradi više od 15.000,00 kn, student/ica se više ne smatra uzdržavanim članom obitelji i roditelj gubi pravo na korištenje studenta kao porezne olakšice kod obračuna plaće. Student/ica pri tome ne ostvaruje pravo na povrat poreza.
  Važno!

  U iznos od 15.000,00 kn, osim zarada studenata preko Studentskog servisa, uračunavaju se i studentske stipendije.

 

Prema Pravilniku o porezu na dohodak rad učenika i studenata je neoporeziv do iznosa od 60.600,00 kn, a ukoliko učenik ili student tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine) ostvari viši iznos od 60.600,00 kn, onda nastaje obveza obustave i uplate  poreza na dohodak od drugog dohotka po stopi od 24% te prireza porezu na dohodak i to na razliku između neoporezivog iznosa i ostvarenog primitka.

Studenti koji ostvare drugi dohodak nemaju obvezu podnošenja porezne prijave. Porezna uprava će im izdati privremeno porezno rješenje i dostaviti na adresu prebivališta, najkasnije do 30. 06. tekuće godine.
Iznimno, ukoliko student ostvari drugi dohodak, a  ima prebivalište na području posebne državne skrbi, podnosi Poreznoj upravi Obrazac ZPP-DOH do 28. 02.


Način poslovanja – okvirni postupak

Poslodavac koji nije registriran kao komitent Studentskog servisa, može pronaći obrazac „Pristupni podaci“ na web stranici Studentskog servisa.
Poslodavac može naručiti studente za privremene i povremene poslove osobnim dolaskom u poslovnicu, e-maila ili narudžbe putem fax-a.
Na web stranici Studentskog servisa se nalazi obrazac „Oglas za posao“.

Student se obvezuje da će osobno obavljati ugovorene poslove.

Cijena se dogovara pojedinačno za svaki posao u neto iznosu.  Prijedlog cjenika usluga je u prilogu.
Poslodavac se obvezuje da će za izvršeni posao platiti studentu ugovorenu cijenu, uvećanu za prekovremeni rad 30%, za noćni rad 40%, za rad nedjeljom 50% i za rad na dane blagdana 100%, po satu.
Na neto zaradu  zaračunavamo 17,5%  (12% posrednička provizija, 5,00 % obvezni zakonski doprinosi za mirovinsko osiguranje i 0,50% doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti).

Obračun zarade se vrši na obrascu Ugovor o djelu redovitog student koji, prije fakturiranja, mora biti ovjeren od strane poslodavca, studenta i posrednika.

Poslodavac je dužan ovjeriti i dostaviti posredniku obrazac Ugovora najkasnije 15 dana nakon izvršenog posla, odnosno nakon što student dostavi Ugovor (NN 30/08).

Potpisivanjem Ugovora o djelu redovitog studenta, poslodavac preuzima sve obveze iz Ugovora.

Ovjereni Ugovor se dostavlja u Studentski servis, gdje se izdaje račun.
Studentu se zarada isplaćuje istog dana kada se uplata evidentira u bankovnim izvodima.

Poslodavac se obvezuje izvršiti plaćanje računa u propisanom roku.

Poslodavac preuzima obvezu isplate preko Studentskog servisa svim studentima kojima su izdani ugovori za rad, u protivnom ugovori, kao neiskorišteni, moraju biti vraćeni u Studentski servis.

Studentski servis se nalazi na sljedećoj adresi:  Dr. Franje Tuđmana 24d, 23000 Zadar (Studentski dom)

Radno vrijeme sa strankama: od ponedjeljka do petka, od 08,00 – 15,30 h

Kontaktirajte nas na sljedećim telefonskim brojevima:

 

 

Voditelj Studentskog servisa je dostupna na sljedećim brojevima: