Predstavnik/ca Odjela:  

Monika Marić, maric_monika@hotmail.com 

Elena Klobučar, elena.klobucar1@gmail.com, zamjena

Hrvoje Pašalić, hrvoje.pasalic@gmail.com


Zamjenik/ca predstavnika Odjela

Božena Jurčević

----------------------

Sanja Sorić

                                                    

Antifjaka - klub studenata i studentica sociologije na Sveučilištu u Zadru.