Predstavnik/ca Odjela:  

Ivan Bunčić, ivan.buncic246@gmail.com  

Lea Stojanović, lea.vkci@gmail.com 

Dora Lončarić, dora09.loncaric@gmail.com 


Zamjenik/ca predstavnika Odjela

Monika Franić

Matea Brajković

Helana Srećek

                                                    

Antifjaka - klub studenata i studentica sociologije na Sveučilištu u Zadru.