28. srpnja 2017

Prijave na preddiplomske studije u jesenskom upisnom roku


U jesenskom upisnom roku, moguće se prijaviti za upis na sljedeće preddiplomske sveučilišne i stručne studije na Sveučilištu u Zadru (vidi ovdje).