Nastavnik/ca/ 

Zvanje

Funkcija

Područje znanstvenog interesa                               

         Konzultacije

Kontakt

 

Dr. sc. Valerija Barada, docentica

pročelnica

žene, rad, profesije, kvalitativne metode istraživanja

Nastavničke: utorak, 11:00-12:00, soba 120 (uz prethodnu najavu mailom)

Pročelničke: utorak, 12:00-13:00, soba 1310 (uz prethodnu najavu mailom)

vbarada@unizd.hr

023/200-567

 

Dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, redovita profesorica

zamjenica pročelnice

sociološke teorije, sociologija obrazovanja, sociologija kulture, sociologija etničkih odnosa

srijeda,11:00-12:00, (uz prethodnu najavu mailom) soba 120

jcacic@unizd.hr

023/200-681

 

 Luka Antonina, mag.   soc, asistent

 

   

             srijeda,12:00-                  13:00, soba 120

            lantonina@unizd.hr

            023/200-567

 

Dr. sc. Saša Božić, redoviti profesor

 

sociologija migracija, nacija i nacionalizam, postmigracijski procesi

srijeda, 18:00-19:00 (uz prethodnu najavu mailom), soba 204

sbozic@unizd.hr

023/200-681

 

Dr. sc. Dražen Cepić, poslijedoktorand

 

klase i društvene nejednakosti, prijateljstvo i socijabilnost, upravljanje prirodnim resursima

srijeda, 16:30-17:30, soba 120

dcepic@unizd.hr

023/200-681

 

Mr. sc. Ratko Čorić, predavač

 

povijesna sociologija, sociologija kulture

ponedjeljak, 11:00-12:00, soba 121/3

rcoric@unizd.hr

023/200-544

 

Dr. sc. Karin Doolan, izvanredna profesorica

 

sociologija obrazovanja (Bourdieuova teorija prakse, društvene nejednakosti i obrazovanje: klasa, rod, etnicitet), obrazovne politike, kvalitativne metode istraživanja

 

kdoolan@unizd.hr

023/200-681

 

Dr. sc. Vjeran Katunarić, redoviti profesor u trajnom zvanju

 

etnički odnosi i nacionalizam, kultura, kulturna politika i razvoj, sociologijska teorija, žena i društvo

ponedjeljak, 15:00-16:00, soba 121/4

vjeran.katunaric@

zg.t-com.hr

023/200-507

 

Dr. sc. Krešimir Krolo, docent

 

sociologija medija, medijska istraživanja i metode, mladi i novi mediji, kulturni studiji i novi mediji

petak, 18:00-19:00, (uz prethodnu najavu mailom), soba 120

kkrolo@unizd.hr

023/200-681

 

Dr. sc. Sven Marcelić, docent

 

visoko obrazovanje, kvalitativne metode istraživanja, sociološke teorije

utorak,17:00-18:00, soba 204

smarceli@unizd.hr

023/200-681

 

Mr. sc. Mirko Petrić, viši predavač

 

kulturna sociologija, kvalitativne metode istraživanja, medijska istraživanja i metode, suvremeno hrvatsko društvo

utorak, 15:00-16:00, soba 204

mpetric@unizd.hr

023/200-681

 

Dr. sc. Ivan Puzek, poslijedoktorand

 

gradovi i kreativne industrije, kvantitativne metode istraživanja

četvrtak, 9:00-11:00, soba 204

ivan.puzek@unizd.hr

023/200-681

 

Mr. sc. Nensi Segarić, predavačica

 

socijalna ekologija, sociologija obitelji

utorak, 12:00-13:00, soba 121/4

nsegaric@unizd.hr

023/200-507

 

Marija Šarić, mag. soc., asistentica

ECTS koordinatorica

sociologija migracija

 

msaric1@unizd.hr

023/200-567

 

Dr. sc. Željka Tonković, docentica

 

društvene mreže, društveni kapital; grad, kultura i kreativnost; metodologija istraživanja

petak, 12:00-13:00, soba 121/4

ztonkovi@unizd.hr

023/200-507

 

Dr. sc. Željka Zdravković, docentica

 

metode istraživanja

utorak, 14:00-15:00, soba 120

zzdravko@unizd.hr

023/200-567