Naziv studija:

Diplomski studij sociologije

Trajanje studija:

4 semestra, 2 godine

Ukupan broj ECTS bodova:

60

 

Obrazovni i profesionalni ciljevi:

Studijem sociologije usvajaju se teorijska i metodologijska znanja i vještine potrebne za nastavak studija ili samostalno istraživanje društvenih fenomena. Uspješan završetak studija jamči polaznicima/ama visoku razinu kompetencija koje se visoko vrednuju i omogućuju zapošljavanje u nizu različitih ustanova, u rasponu od agencija za istraživanje javnog mišljenja do medija, lokalne uprave i vladinih agencija, do različitih poslovnih subjekata.

Ako se tijekom diplomskog studija polože i predmeti pedagoškog modula, završetkom diplomskog studija (nakon ukupno pet godina studiranja) magistri/ce sociologije se mogu zaposliti i kao nastavnici/ce sociologije u srednjoj školi.

Specijalistička znanja potrebna za zapošljavanje izvan konteksta škole moguće je postići odgovarajućim odabirom izbornih kolegija. 

Uvjeti prijave:

 

Studij mogu upisati osobe koje su završile prvostupnički jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakalaureat) iz društvenih znanosti.

Budući da je diplomski studij sociologije dvopredmetan, uz sociologiju je potrebno upisati još jedan od dvopredmetnih studijskih programa Sveučilišta u Zadru.

Diplomski rad:

Diplomski pisani rad u IV. semestru koji nosi 15 ECTS-a pretpostavlja pisanje teksta opsega 32 do 40 kartica u formi znanstvenog članka, te završnu prezentaciju u formi konferencijskog priopćenja trajanja do 20 min i uz uporabu PowerPointa.

Temu rada studenti/ce biraju u dogovoru s nastavnicama/ima Odjela, a može se realizirati kao teorijski rad ili kao izvješće o rezultatu empirijskog istraživanja.

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja:

Rad studenta/ice se prati kontinuirano kroz semestar. Većina kolegija predviđa nekoliko pisanih kolokvija tijekom izvedbe nastave.

Dodijeljena kvalifikacija:

Magistar/magistra sociologije

 

 Program diplomskog studija za ak. god. 2018./2019.


1. semestar 

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

doc. dr. sc. Željka Tonković

Makrosociološke teorije

30

15

 

5

Izborni predmeti *

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Klasične sociološke teorije kulture*

30

15

 

5

doc. dr. sc. Željka Zdravković

Napredne kvantitativne metode*

30

 

30

5

doc. dr. sc. Sven Marcelić

Kultura, modernizacija i globalizacija*

30

15

 

5

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes

Sociologija kulturne različitosti*

30

15

 

5

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić /

mr. sc. Mirko Petrić 

Kulturni studiji*

30

15

 

5


2. semestar 

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Saša Božić

Mikrosociološke teorije

30

15

 

5

Izborni predmeti

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić/

mr. sc. Mirko Petrić

Suvremene sociološke teorije kulture*

30

15

 

5

doc. dr. sc. Valerija Barada/

dr. sc. Dražen Cepić

Napredne kvalitativne metode*

30

 

30

5

doc. dr. sc. Krešimir Krolo

Medijske teorije i metode*

30

15

 

5

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Historijska sociologija*

30

15

 

5


3. semestar 

  

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić

Izgradnja teorije u sociologiji

30

15

 

5

doc. dr. sc. Željka Zdravković/ 

dr. sc. Ivan Puzek

Nacrt istraživanja

30

 

30

5

 

Izborni predmeti

 

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes /

mr. sc. Nensi Segarić

Metodika nastave sociologije

30

15

 

5

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes /

mr. sc. Nensi Segarić

Hospitacije i praksa nastave sociologije

 

 

60

5

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes/

mr. sc. Ratko Čorić

Sociologija odgoja i obrazovanja

30

15

 

5

prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes/

dr. sc. Dražen Cepić

Sociology of identity*

30

15

 

5

prof dr. sc. Saša Božić

Transnational social spaces*

30

15

 

5

prof. dr. sc. Vjeran Katunarić/

mr. sc. Mirko Petrić

Visual identities*

30

15

 

5

doc. dr. sc. Sven Marcelić

Case study*

30

 

60

10


4. semestar

   

Ukupno sati

 

 

Nastavnik/ca

Predmet - kolegij

P

S

V

ECTS

Mentor/ica po izboru 

Diplomski rad

 

 

 15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

*navedene izborne predmete može upisati do 5 studenata/ica drugih Odjela

 

Iz semestra u semestar ponuda izbornih kolegija mijenja se prema interesu studenata/ica i težištu znanstveno-istraživačkog rada nastavnica/ka. Uz gore navedene, Odjel je na diplomskoj razini nudio i sljedeće izborne kolegije:

 •  Popularna kultura i konzumerizam

•  Sociologija etničnosti

•  Sociologija manjinskih skupina

•  Sociologija migracija i prostorne mobilnosti

•  Sociologija transnacionalnih prostora

•  Vizualna analiza

      •  Etika i globalizacija

      •  Film i društvo II

      •  Multivarijatne analize i istraživački modeli

      •  Postmodernizam: teorija i kultura 

      •  Sociology of borders

      •  Globalizacija i kultura otpora