Nastavnici

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA NA ODJELU ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE

 

Nastavnik

Zvanje

Telefon

E-mail

Konzultacije

Dr.sc. Boris Dželalija

Redoviti profesor

023/505-390

boris.dzelalija@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Neven Skitarelić

Redoviti profesor

023/505-175

neven.skitarelic@zd.htnet.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Nataša Skitarelić, pročelnica Odjela za zdravstvene studije

Docentica

023/400-414

naskitarelic@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Marijana Matek Sarić, zamjenica pročelnice

Redovita profesorica

023/400-412

marsaric@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Suzana Konjevoda

Izvanredna profesorica

023/505 210

suzana.kovacevic@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Ivan Bačić

Docent

023-505-279

ivbacic@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Vjera Bilušić Vundać

Docentica

- -

vjera.bilusic.vundac@gmail.com

Putem e- maila

Dr.sc. Robert Karlo

Izvanredni profesor

023/505 119

rkarlo01@gmail.com

Putem e- maila

Dr.sc. Ivo Klarin

Docent

505-120

ivo.klarin@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Aleksandar Knežević

Docent

- -

aleksandar.knezevic@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Alan Medić

Docent

023/300 841

amedic@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Anamarija Mrđen

Docentica

023/505-260

ana-marija.mrdjen@zd.t-com.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Dario Nakić

Docent

- -

- -

Putem e- maila

Dr.sc. Zrinjka Paštar

Docentica

- -

zpastar@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Tatjana Šimurina

Izvanredna profesorica

023/505-215

tsimurina@unizd.hr

Putem e- maila

Dr.sc. Dražen Zekanović

Izvanredni profesor

- -

dzekanovic@yahoo.com

Putem e- maila

Ivana Gusar

Viši predavač

023/400-413

igusar@unizd.hr

Putem e- maila

Announcements