Redove predavanja za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje

Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih diplomskih sveučilišnih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. u ljetnome semestru možete preuzeti ovdjea popis izbornih kolegija u zimskom semestru ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje.

Nastavnik/ica

Kolegij   P   S   V   ECTS 

1. semestar

Z. Matek Šmit

Suvremena ruska književnost  30   30   -   5 

R. Božić

Konverzacijski seminar 1  -   30   -   3

M. Radčenko

Stilistika suvremenoga ruskoga jezika  30   30   -   5

S. Hadžihalilović

Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah  15   15   -   4

 

Svi kolegiji osim kolegija "Suvremena ruska književnost" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah", "Češki jezik u turizmu 1" i "Češki jezik u turizmu 3". 

 

2. semestar

Z. Matek Šmit (M. Pandžić) 

Starija ruska književnost  30   15   -   5

R. Božić (A. Pintarić, P. Korol'kova)

Prevođenje stručnoga teksta  30   45   -   5

M. Radčenko

Jezik medija i neologija ruskoga jezika  30   30  -   5

S. Hadžihalilović

Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry  15   15   -   4

R. Božić (A. Pintarić)

Dystopia and Language  15  15  -   4
R. Božić Konverzacijski seminar 2  -   30  -   3

 

Svi kolegiji osim kolegija "Starija ruska književnost" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry", "Dystopia and Language", "Češki jezik u turizmu 2", "Češki jezik u turizmu 4" i "Kultura i civilizacija Rusije za nerusiste". 

 

3. semestar

V. Krneta (A. Knežević)

Metodika nastave ruskoga jezika  30   15  -   5

V. Krneta (A. Knežević)

Ruski u učionici (praksa)  -   -   30   5

E. Ćuto (Ž. Modrić)

Poslovni ruski jezik  -   15  15  3

R. Božić (A. Pintarić, P. Korol'kova)

Prevođenje stručnoga teksta  30  45   -   5

 

Svi kolegiji osim kolegija "Metodika nastave ruskoga jezika", "Ruski u učionici (praksa)" i "Poslovni ruski jezik" su izborni. Kolegiji koji se nude studentima drugih studijskih grupa su "Češki jezik u turizmu 1" i "Češki jezik u turizmu 3". 

 

4. semestar

ime mentora

Diplomski rad   -   15   -   15