Redove predavanja za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2019./2020. možete preuzeti ovdje

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2018./2019. možete preuzeti ovdje

Popis izbornih predmeta koji se nude studentima drugih diplomskih sveučilišnih studija i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. u ljetnome semestru možete preuzeti ovdjea popis izbornih kolegija u zimskom semestru ovdje.

Redove predavanja za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij ruskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer) u akademskoj godini 2017./2018. možete preuzeti ovdje.

Izvedbeni planovi kolegija

Češki jezik u turizmu 1

Češki jezik u turizmu 2

Češki jezik u turizmu 3

Češki jezik u turizmu 4

Češki jezik za slaviste 1

Češki jezik za slaviste 2

Dystopia and Language

Jazykovye stereotipy v slavjanskih jazykah

Jezične vježbe 7

Jezik medija i neologija ruskoga jezika

Konverzacijski seminar 1

Konverzacijski seminar 2

Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti

Metodika nastave ruskoga jezika

Prevođenje ruske književnosti na hrvatski jezik

Prevođenje stručnoga teksta

Ruski u učionici 1 (praksa)

Ruski u učionici 2 (praksa)

Slavjanskie jazyki v zerkale jazykovoj igry

Starija ruska književnost

Stilistika suvremenoga ruskoga jezika

Suvremena ruska književnost

Teorija i praksa medija