Izborni kolegiji koji se nude studentima drugih Odjela

PSIHOLOGIJA ODRASLE DOBI I STARENJA

Poštovane studentice i studenti,

Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru pruža mogućnost studentima drugih odjela (I., II. i III. godine preddiplomskog studija) da upišu i slušaju sadržaje iz izbornog kolegija Psihologija odrasle dobi i starenja.

Kolegij Psihologija odrasle dobi i starenja je jednosemestralni kolegij preddiplomskog sveučilišnog studija koji će se u zimskom semestru ove akademske godine 2018./2019. održavati četvrtkom u 16.00 u informatičkoj učionici (dvorana INFO).

Upisi se vrše u tajništvu Odjela za psihologiju ili kontaktiranjem nastavnika osobno ili putem maila (ivana.moranduzzo@unizd.hr).

Za sva pitanja slobodno kontaktirajte nastavnicu.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr. sc. Ivana Macuka

Naziv predmeta: Psihologija odrasle dobi i starenja (1P+1S)

Broj ECTS bodova: 3      

Izvedbeni plan