Nastupna predavanja

13. travnja 2018.
U petak, 20. travnja 2018. kolegice dr. sc. Andrea Tokić i dr. sc. Marina Vidaković održat će svoja nastupna predavanja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zcanje docenta. O samim temama nastu...
Postani student psihologije na jedan dan

Postani student psihologije na jedan dan

13. travnja 2018.
Sljedeći tjedan, na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru organizira se otvoreni tjedan Odjela za psihologiju kojeg smo nazvali "Postani student psihologije na jedan dan". Naime, proj...
Izvedbeni planovi za ljetni semestar

Izvedbeni planovi za ljetni semestar

23. veljače 2018.
Objavljeni su izvedbeni planovi za ljetni semestar akademske godine 2017./18. Mogu se preuzeti u .pdf formatu na sljedećim poveznicama: II. semestar preddiplomskog studija IV. semestar preddiplo...

XXI. Dani psihologije u Zadru

1. siječnja 2018.
Tradicionalni međunarodni znanstveno-stručni skup XXI. Dani psihologije u Zadru održat će se od 24. do 26. svibnja 2018. godine na Sveučilištu u Zadru. Više informacija na poveznici XXI. DANI ...

Redovi predavanja za akademsku godinu 2017./18.

23. srpnja 2017.
Objavljeni su redovi predavanja za akademsku godinu 2017./2018. Redovi predavanja mogu se preuzeti u .pdf formatu na sljedećim poveznicama: I. godina preddiplomski studij II. godina preddiplomsk...
Obrane završnih i diplomskih radova

Obrane završnih i diplomskih radova

25. svibnja 2016.
Za dobivanje potvrde o završetku pred/diplomskog studija potrebno je sve pripremiti prema naputcima na stranicama Digitalnog repozitorija. Tek nakon ispunjavanja svih formalnosti bit će moguće dobi...