Poslijediplomski studij

Studirati povijest na poslijediplomskoj razini (stjecanje doktorata znanosti) moguće je na interdisciplinarnom studiju:
Jadran - poveznica među kontinentima