Vinko Srhoj

 


izv. prof. dr. sc. Vinko Srhoj
Zvanje: izvanredni profesor
Telefon (Fax): 023 200 542 (023 200 603)
E-mail: vinko.srhoj@zd.t-com.hr
Bibliografija: Proširena bibliografija
  CROSBI
Izvodi kolegije: Umjetnost 20. i 21. stoljeća

Teorija umjetnosti

Umjetnost novih medija

Umjetnost u ogledalu citatnosti - strukture zrcaljenja
Konzultacije: ponedjeljak, 17.00-18.00 sati

 Biografija

 

Rođen 4. svibnja 1957. u Splitu. Diplomirao 1983. na Filozofskom fakultetu u Zadru povijest umjetnosti i hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti (posebna pohvala na jugoslavenskom natječaju za diplomske radove „Branko Radičević“ Matice srpske u Novom Sadu). Magistrirao 1988. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom "Kosta Strajnić - život i djelo". Doktorirao 1999. na Filozofskom fakultetu u Zadru s temom "Grupa Biafra (1970.-1978.)". Na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru od 1986. godine vodi kolegije: Metodika struke, Umjetnost danas, Vizualne komunikacije i dizajn, Umjetnost 20. stoljeća, Hrvatska umjetnost 19., 20. i 21. stoljeća, Teorija umjetnosti, Umjetnost novih medija i izborne predmete. Sada predaje Umjetnost 20. i 21. stoljeća, Teoriju umjetnosti, Umjetnost novih medija i izborne predmete. 2003. izabran je u zvanje docenta. 2010. izabran u zvanje izvanrednog profesora.

Od 1976. godine sustavno se bavi likovno-kritičkim i teorijskim radom, surađujući u dnevnim i periodičnim publikacijama, objavivši više od tisuću naslova, od kojih je najveći broj stručno-kritičkog tipa (Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, Vjesnik, Narodni list, Zadarski list, Studentski list, Borba, Oko, Dometi, Polja, Odjek, Život umjetnosti, Hvarski zbornik, Jet–Set, Zadarska revija, Vartal, Radovi F.F. u Zadru, Život umjetnosti, Quorum, Zarez, Glasje, Kontura, Peristil, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Ars Adriatica). Tekstove publicira u brojnim katalozima samostalnih i kolektivnih izložbi domaćih likovnih umjetnika, te sudjeluje u izložbenim projektima (Salon mladih u Zadru, Salon mladih u Šibeniku, Splitski salon, Jadranski anale, Biennale malog formata u Splitu, Biennale mladih u Rijeci, Hvarski likovni susreti, Plavi salon u Zadru, Čovjek i more u Zadru, Triennale hrvatskog kiparstva u Zagrebu).

Glavni je istraživač na znanstvenoistraživačkim projektima: "Likovna umjetnost i likovna kultura 19. i 20. stoljeća" (2002.-2006.) i „Likovna umjetnost i likovna kultura 19., 20. i 21. stoljeća u Dalmaciji“ (2008.-2013.). Kao recenzent ocijenio dva znanstveno-istraživačka projekta MZOŠ-a i više radova za znanstvene časopise i zbornike.

Suradnik je Hrvatske likovne enciklopedije LZ Miroslav Krleža. Član je uredništva i urednik za likovnu umjetnost časopisa za književnost i umjetnost Glasje (1994. - 2004.). Član uredništva časopisa Ars Adriatica Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru. Član uredničkog savjeta Biblioteke Bašćina Muzeja Staroga Grada. Član povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru (2005.-2007.). Zamjenik pročelnika Odjela za povijest umjetnosti (2005.-2007.). Politički kolumnist u zadarskom Narodnom listu (1994.-2005.).

Mentor na Poslijediplomskom doktorskom studiju Povijesti umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomskom studiju Kultura i društvo Sveučilišta u Zadru i Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru. Na Odsjeku za ruski jezik i književnost održava predavanja od 2005. godine kao gost-predavač. Član programskog odbora Dijaloga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatskog muzejskog društva i AICA-e (Association Internationale des Critiques d'Art).