Radoslav Tomićakademik Radoslav Tomić
Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon (Fax): 023 200 698 (023 200 603)
E-mail: rtomic@ipu.hr
Konzultacije: petkom 13-14h

Radoslav Tomić - Curriculum vitae


    Rođen 1. ožujka 1957. godine u Splitu. Godine 1982. diplomirao povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1983. do 1986. godine kustos u Muzeju grada Splita, a od 1986. do 1998. godine konzervator savjetnik u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Magistrirao na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1988. godine s temom "Poljica - prostor i spomenici", a doktorsku radnju pod naslovom "Barokno kiparstvo u mramoru na području Dalmacije" obranio na istom fakultetu 1994. godine. Od 1998. godine zaposlen u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, gdje je 17. prosinca 2002. godine izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika, a 2007. godine u zvanje znanstvenog savjetnika.

   Od 1997. godine kao vanjski suradnik predaje kolegij Umjetnost baroka na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zadru (od 2002. godine Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru), gdje je 2002. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog, 2007. godine u zvanje redovnog profesora, te 2012. godine u zvanje redovnoga sveučilišnog profesora u trajnom zvanju.

   Zbog stručnog usavršavanja višekratno je boravio na stipendijama i studijskim boravcima u inozemstvu: u Münchenu (1986.), Firenzi (1988., 1992., 2001.), Beču (1993.) i Veneciji (1995., 1997., 1999.).

   Od 1999. godine angažiran kao savjetnik Restauratorskih radionica u Splitu, Dubrovniku i Zadru, na području planiranja godišnjih programa, na znanstvenoj valorizaciji umjetnina, te na usmjeravanju metodologije restauratorskih postupaka.

   Od 2001. godine nositelj znanstvenoga projekta Slikarstvo i skulptura od 15. do 19. stoljeća u Priobalnoj Hrvatskoj. Od akademske godine 1999./2000. predaje na postdiplomskom studiju na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

   Suradnik Likovne enciklopedije i Hrvatskog biografskog leksikona. Član Društva povjesničara umjetnosti, Matice hrvatske u Zagrebu i PEN kluba u Zagrebu. Član je uredništva Književnog kruga u Splitu. Član suradnik HAZU-a (Razred za likovne umjetnosti) postao je 20. svibnja 2004., a za redovnog člana Akademije izabran je 20. svibnja 2010. godine.

 

Radoslav Tomić - Bibliografija


Knjige:

1. Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji, Zagreb, 1995., 231 str.

2. Trogirska slikarska baština, Zagreb, 1997., 407 str.

3. Refugium Ilić, Zagreb, 1997., 50 str.

4. Matej Otoni - slikar u provinciji, Omiš, 1997., 28 str.

5. Franjevačka crkva i samostan na Poljudu u Splitu, Split, 1997., 24 str.

6. Obitelj Radman i njezina zbirka umjetnina, Omiš - Zagreb, 1999., 80 str.

7. Crkva sv. Filipa u Splitu, Split, 2001., 64 str.

8. Splitska slikarska baština, Zagreb, 2002., 238 str.

9. Slikar Giovanni Battista Augusti Pitteri u Dalmaciji, Zagreb, 2002., 142 str.

10. Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije – Kiparstvo II (glavni urednik izdanja: N. JAKŠIĆ), Zadar, 2008., 255 str.

 

Koautorstva:

1. Visovac, Visovac, 1997.

2. 1000 godina hrvatskog kiparstva, Zagreb, 1997.

3. Hrvati - vjera, kultura, umjetnost, Vatikan, 1999.

4. Općina Dugi Rat (Umjetnička baština od 15. do 20. stoljeća), Dugi Rat, 2000.

5. Franjo Salghetti Drioli, Zadar-Zagreb, 2003.

6. CVITO FISKOVIĆ, Kulturna baština Boke kotorske, Zagreb, 2004. (priredio i napisao predgovor)

7. Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije - Zlatarstvo, Zadar, 2004., 327 str. (s Nikolom Jakšićem; glavni urednik izdanja i priredio: N. JAKŠIĆ)

8. Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije - Slikarstvo, Zadar, 2006., 403 str. (s Emilom Hiljom; glavni urednik izdanja i priredio: N. JAKŠIĆ)

9. Srebrni relikvijari Kotorske biskupije od XIV. do XIX. stoljeća, Kotor, 2009., str. 1-58. (s Nikolom Jakšićem) 

 

Znanstveni radovi:

1. Dvije poljičke zastave, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 25, Split, 1985., str. 219-227.

2. Dodatak za Vlaha Bukovca, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 26, Split, 1987., str. 513-520.

3. Slika Agostina Ridolfija u trogirskoj katedrali, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 27, Split, 1988., str. 293-301.

4. Slika Pietra Antonija Novellija u Kninu, Mogućnosti, br. 11-12, Split, 1988., str. 1008-1012.

5. Slike Jakova Mianija i Franje Bratanića, Kulturna baština, br. 18, Split, 1988., str. 40-44.

6. Nekoliko podataka o umjetnosti u Poljicima u XVII. i XVIII. stoljeću, u: Ivan Paštrić - život, djelo, suvremenici, Split, 1988., str. 143-152.

7. Slika Antonija Carnea u Šibeniku, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 12-13, Zagreb, 1988./1989., str. 243-245.

8. Un dipinto di Antonio Carneo a Sebenico, Arte cristiana 732, Milano, 1989., str. 243-245.

9. Un dipinto di Antonio Triva a Dalmazia, Arte cristiana 740, Milano, 1989., str. 239-242.

10. Prijedlog za Filippa Zanibertija u Šibeniku, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 28, Split, 1989., str. 143-151.

11. Slika Antonija Trive na Braču, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 28, Split, 1989., str. 169-175.

12. La "Madonna con il Bambino e San Giovanni Battista" di Hans Rottenhammer a Trogir (Trau), Arte veneta XLIII, Venezia, 1989./1990., str. 90-92.

13. Slike talijanskih slikara 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji i Istri, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 30, Split, 1990., str. 267-294.

14. Trogirske slike Giovanni Pietra Silvestrija, Mogućnosti, br. 7/8, Split, 1990., str. 818-821.

15. Značajno djelo Mateja Ponzonija u Istri, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 14, Zagreb, 1990., str. 133-135.

16. Novi podatci o makarskoj katedrali, Makarsko primorje, br. 1, Makarska, 1990., str. 130-136.

17. Pejzaž u starom dubrovačkom slikarstvu, Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća, Zagreb, 1991., str. 200-205.

18. Tri nove slike Tripa Kokolje, Pristil, br. 34, Zagreb, 1991., str. 90-91.

19. Oltar Giovanni Marije Morlaitera u benediktinskoj crkvi sv. Marije u Zadru, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 31, Split, 1991., str. 317-331.

20. Odjeci Tintoretta u Trogiru, Mogućnosti, br. 3-4, Split, 1991., str. 406-409.

21. Sebastiano Devita na Poišanu i Lovretu u Splitu, Kulturna baština, br. 21, Split, 1991., str. 97-103.

22. Oltar Gospe Sinjske, Slobodna Dalmacija, Split, 29. VI. 1991.

23. Slika Nikole Grassija u Osoru, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 16, Zagreb, 1992., str. 139-141.

24. Slika "Sv. Martin i prosjak" Antonija Carnea u Trogiru, Mogućnosti, br. 1-2, Split, 1992., str. 149-152.

25. Novi podaci o Federiku Benkoviću, Kolo 4, Zagreb, 1992., str. 402-418.

26. Brončani anđeli Francesca Cavriolija na oltaru sv. Šimuna u Zadru, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 33, (Prijateljev zbornik II), Split, 1992., str. 259-278.

27. Slikarski izvještaji, Slobodna Dalmacija, Split, 26. VIII. 1992.

28. Slike mletačkog baroka na Silbi, u Trogiru i Splitu, Peristil, br. 35/36, Zagreb, 1992./1993., str. 219-230.

29. Dva djela iz ostavštine Gašpara Kraljeta u crkvi sv. Antuna Opata u Velom Lošinju, Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije, Rijeka, 1993., str. 277-286.

30. Slike u crkvi i samostanu Gospe od Pojišana, Svetište Gospe od Pojišana, Split, 1993., str. 53-58.

31. Dubrovčanin Nikola Radulović i Caravaggio, Dubrovnik 1, Dubrovnik, 1993., str. 96-105.

32. Pietro della Vecchia u Kaštel Lukšiću i Trogiru, Kulturna baština, br. 22-23, Split, 1993., str. 41-51.

33. Due opere della bottega dei Coda in Dalmazia, Parogne 523-525, Firenze, 1993., str. 30-36.

34. Djelatnost altarista Pija i Vicka Dall`Acqua u Dalmaciji, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 17, Zagreb, 1993., 67-81.

35. Glavni oltar u župnoj crkvi sv. Stjepana u Starom Gradu na Hvaru i radionica Tremignon, Mogućnosti, 3-4, Split, 1993., str. 158-161.

36. Giambettino Cignaroli u Bujama, Annales 5, Koper, 1994., str. 103-106.

37. Nekoliko novih podataka o slici "Silazak Duha Svetoga" Santi di Tita u Dubrovniku, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, br. 32, Dubrovnik, 1994., str. 59-64.

38. Smjernice za obnovu spomeničke baštine Drniša, Ethnologica Dalmatica 3, Split, 1994., str. 81-85.

39. O Mateju Ponzoniju Pončunu u Engleskoj, Italiji i Hrvatskoj, Kulturna baština, br. 24-25, Split, 1994., str. 25-29.

40. Padovaninova slika sv. Vlaha u Apuliji, Dubrovnik 5, Dubrovnik, 1994., str. 113-116.

41. Oplakivanje Krista u splitskoj katedrali, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 18, Zagreb, 1994., str. 23-29.

42. Slike Gregoria Lazzarinija u Dalmaciji, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 34, Split, 1994., str. 249-259.  

43. Zadarska slika Palme Mlađega u Ninu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 34, Split, 1994., str. 231-239.

44. Naš Carravaggio Nikole Radulovića, Vijenac 6, Zagreb, 1994.  

45. Posljednje o Posljednoj večeri, Vijenac 8, Zagreb, 1994.

46. Ecce homo iz Dubrovnika, Vijenac 10, Zagreb, 1994.

47. Rokoko na hrvatskoj obali, Vijenac 13, Zagreb, 1994.

48. Majstori, učenici i naručitelji, Vijenac 21, Zagreb, 1994.

49. Doprinos baroknome slikarstvu, Peristil, br. 37, Zagreb, 1994., str. 121-126.

50. Oporuka Jakova Cerinea, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 19, Zagreb, 1995., str. 115-123.

51. Prijedlog za Pietra Thysa u Bribiru, Peristil, br. 38, Zagreb, 1995., str. 117-120.

52. Tizian u Dalmaciji, Vijenac 39, Zagreb, 1995.

53. O slikama Francesca Maggiotta u Hrvatskoj, Mogućnosti, br. 7/9, Split, 1995., str. 32-36.

54. Bilješke o slici "Ecce homo" u Poljicima, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 35, Split, 1996., str. 245-250.

55. Dva djela iz radionice Coda u Dalmaciji, Ivan Duknović i njegovo doba, Trogir, 1996., str. 139-147.

56. Juraj Pavlović, slike religiozne tematike, Kulturna baština, br. 28/29, Split, 1997., 107-113.

57. Dopune za slikarstvo u Istri - G. B. Argenti u Vodnjanu, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 21, Zagreb, 1997., 59-63.

58. O slikama u crkvi i samostanu na Visovcu, Visovački zbornik, Visovac, 1997., str. 133-138.

59. Bortolo Litterini u Dalmaciji, Kolo 1, Zagreb, 1998., str. 5-10.

60. Gaetano Grezler u Vodnjanu i Dobroti, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 22, Zagreb, 1998., str. 133-135.

61. Bernardino Castelli, portretist novigradskih biskupa, Acta Bullearum 1, Buje, 1999.

62. Slike Paola Paganija u Zadru i Dubrovniku, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 23, Zagreb, 1999., str. 103-109.

63. Portreti iz ostavštine splitske obitelji Bajamonti, Kulturna baština, br. 30, Split, 1999., str. 119-127.

64. Novi podaci o oltarima u Trogiru, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 37, Split, 1997.-1998. (2000.), str. 313-325.

65. Slika Nevjerni Toma Leandra Bassana u Čari, Zbornik Čare, Čara, 1999., str. 129-139. 

66. Zadar: The center of Venetian Sculpture in Dalmatia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, u: Francesco Robba and the Venetian Sculpture of the Eighteenth Century, Ljubljana, 2000. (Papers from an Internetional Symposium Ljubljana, 16th - 18th October 1998; ed. J. Höfler), str. 209-217.

67. Djela Francesca Migliorija u Dalmaciji, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 24, Zagreb, 2000., str. 161-165.

68. Slika «Sv. Nikola» Pietra Antonija Novellija u Kotoru, Adrias, br. 8-9-10, Zagreb-Split, 1998.-2000., str. 159-167.

69. Slikarska djela u Dalmaciji nastala prema grafičkim predlošcima, Klovićev zbornik, Zagreb, 2001., str. 153-161.

70. O slikama Antonija Arrigonija u Kotoru i Hvaru, Kolo 2, Zagreb, 2001., str. 5-14.

71. Nova zapažanja o Mateju Ponzoniju-Pončunu, Peristil, br. 44, Zagreb, 2001., str. 75-80.

72. Štukaturist Giuseppe Monteventi - djela, prijedlozi, hipoteze, Peristil, br. 44, Zagreb, 2001., str. 81-92.

73. Il dipinto «Cristo e la Samaritana» di Pier Paolo da Santa Croce in Dalmazia, Arte cristiana 805, Milano, 2001., str. 315-316.

74. Novi prilozi o mramornoj skulpturi u Dalmaciji, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 25, Zagreb, 2001., str. 189-199.

75. L'arte dello stucco in Dalmazia nel XVIII secolo: artisti e stile, u L'arte dello stucco in Friuli nei secoli XVII-XVIII, Atti del Convegno Internazionale, Passariano-Udine, Udine, 2001.

76. Pietro della Vecchia in Dalmazia, Paragone 621, Firenze, 2001., str. 54-60.

77. Toma Babić i likovne umjetnosti, Zbornik o Tomi Babiću, Šibenik-Zagreb, 2002., str. 205-211.

78. Tri kopije u Dubrovniku, Dubrovnik 3, Dubrovnik, 2002., str. 67-77.

79. Oltarna pala Jacopa Marieschija u Dobroti, Peristil, br. 45, Zagreb, 2002., str. 135-140.

80. Oltarne pale Antonija Grapinellija u Dalmaciji, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 26, Zagreb, 2002., str. 89-99.

81. Pietro della Vecchia u Dalmaciji, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti XL, Zagreb-Dubrovnik, 2002., str. 215-225.

82. Poliptih Girolama da Santa Croce na Visu, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 27, Zagreb, 2003., str. 97-107.

83. Giovanni Lanfranco sull’isola di Lastovo, Paragone 641, Firenze, 2003., str. 68-77.

84. Giovanni Lanfranco na Lastovu, Zbornik 1. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb, 2004., str. 227-235.

85. Slike Gregorija Lazzarinija u Zadru, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 28, Zagreb, 2004., str. 126-133.

86. Prilog proučavanju Škrinje sv. Šimuna i pojava renesanse u Zadru (Medaljon Apolon i Marsija na reljefu Tome Martinova), Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 29, Zagreb, 2005., str. 75-92.

87. Dopune slikarstvu u Dalmaciji (Baldassare D’Anna, Antonio Bellucci, Antonio Grapinelli, Giovanni Battista Augusti Pitteri, Giovanni Carlo Bevilacqua), Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 29, Zagreb, 2005., str. 171-186.

88. Slike XVII. i XVIII. stoljeća u Franjevačkom samostanu u Makarskoj, Zbornik "Kačić", br. 36-38, (Radovi znanstvenog skupa "Franjevci i Makarska" održanog u prigodi pet stoljeća od prvog pisanog spomena franjevaca u Makarskoj. Simpozij je održan u Makarskoj od 17. do 20. listopada 2002. godine), Split, 2004.-2006., str. 685-705. 

89. Slikar Filippo Naldi, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 30, Zagreb, 2006., str. 163-183.

90. Dubrovački slikari Benedikt (Benko) Stay i Petar Mattei – dokumenti i prijedlozi za nova djela, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 31, Zagreb, 2007., str. 111-120.

91. Moćnik sv. Križa i drugi liturgijski predmeti u Katedrali sv. Ivana Krstitelja u Budvi, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 33, Zagreb, 2009., str. 115-123.

 

Katalozi izložbi:

1. Obrana Splita u vrijeme mletačke vlasti, Split, 1994. (suautor)

2. Umjetnost kasnog baroka u Splitu, Split, 1988. (suautor)

3. Palma Mlađi - crteži i slike, Split, 1990. (suautor)

4. Tisuću godina hrvatske skulpture, Zagreb 1991. (suautor)

5. Naše more hrvatsko, Split - Zagreb - Rijeka, 1993. (suautor)

6. Zbirka grafika obitelji Garagnin u Muzeju grada Trogira, Trogir, 1996.

7. Odabrana djela iz trogirske slikarske baštine, Trogir, 1997.

8. Popravak ratom oštećenih slika iz Dalmatinske zagore, Split, 1998.

9. Zbirka grafika franjevačkog samostana na Poljudu, Split, 1999.

10. Hrvatska pomorska obitelj Balović iz Perasta i njezin arhiv, Split, 1999.

11. Restauracija umjetnina iz splitske katedrale, Split, 2000.

12. Nadbiskupsko sjemenište i nadbiskupska klasična gimanzija "Don Frane Bulić" u Splitu 1700. - 2000., Split, 2000. (suautor)

13. Patriarchi, Quindici secoli di civilita fra l`Adriatico e l`Europa Centrale, Milano, 2000. (suautor)

14. Tesori della Croazia, Venezia, 2001. (autor odabranih kataloških jedinica).

15. Franjo Salghetti Drioli, Zadar, 2001. (suautor).

16. Izložba restauriranih umjetnina, Hrvatski restauratorski zavod-odjeli Split, Split, 2002.

17. Renesansa u Hrvatskoj, Pariz, 2004. (suautor).

17. Zagovori svetom Tripunu  Blago Kotorske biskupije, Zagreb, 2009.

 

Vodiči:

1. Hrvatski Jadran, Naprijed, Zagreb, 1998. (suautor)

2. Croatie, Guides Gallimard, Paris, 1999. (suautor)

3. Hrvatska, HIBZ, Zagreb, 1999. (suautor)

 

Stručni radovi:

1. Otisci Tiziana, Tintoretta, Michelangela, Slobodna Dalmacija, Split, 1. IV. 1990.

2. Kako obnoviti Drniš?, Slobodna Dalmacija, Split, 5. IV. 1992.

3. Tajna rokoko anđela, Vjesnik, Split, 5. III. 1991.

4. Sveci našli autora, Vijenac 2, Zagreb, 1994.

5. Veliki kolekcionar iz Velog Lošinja, Vijenac 4, Zagreb, 1994.

6. Umjetnosti iza brda, Vijenac 16, Zagreb, 1994.

7. Dobri duh Perasta, Vijenac 17, Zagreb, 1994.

8. Slika Vlaha Bukovca u Hercegovini, Slobodna Dalmacija 49984, Split, 1995.

9. Strozzi i Carneo, Vijenac 43, Zagreb, 1995.

10. Slikar barokne pobožnosti, Vijenac 69, Zagreb, 1996.

11. Dvaput uzorno, Vijenac 110, Zagreb, 1998.

12. Francesco Salghetti Drioli - prilog biografiji, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, br. 22, Zagreb, 1998.

13. Gdje se skriva dragocjeno blago?, Vijenac 134, Zagreb 1999.

14. Našijenci na lagunama, Vijenac 152-153, Zagreb, 1999.

15. Dvije peraške kronike, Kolo 2, Zagreb, 1999.

16. Od bakanala do lepeze, Cicero 2, Zagreb, 1999.

17. Slikar dubrovačke mitologije, Cicero 7, Zagreb, 1999.

18. Autor je Josip Lalić, Slobodna Dalmacija, Split, 12. VII. 2000.

19. Barok u Sloveniji, Vijenac 171, Zagreb, 21. IX. 2000., str. 9.

20. Kopija Pietra da Cortone kod franjevaca u Rijeci dubrovačkoj, Rožat, Dubrovnik, 2001.

21. Slika Baldassare D’Anne u Splitu, Slobodna Dalmacija, Split, 13. II. 2001., str. 3.

22. Slikarstvo neposredne religioznosti, Slobodna Dalmacija, Split, 24. VII. 2001., str. 3.

23. Razgovor ignorantski profesora mletačkog, Vijenac 188, Zagreb, 17. V. 2001., str. 5.

24. Treba znati od koga kopirati, Vijenac 203, Zagreb, 13. XII. 2001., str. 25.

25. Vodič kao autobiografska proza, Vijenac 208, Zagreb, 21. II. 2002., str. 9.

26. Obnovimo Bajamontijev stan, Slobodna Dalmacija, Split, 14. V. 2003., str. 8-9.

27. Pravi autor - Francesco Rosa, Slobodna Dalmacija, Split, 11. VI. 2003., str. 11.

28. Mali majstor u središtu, Kvartal, god. VI, br. 1-2, Zagreb, 2009., str. 60-61.

29. Slika Mateja Ponzonija Pončuna u crkvi Sv. Nikole u splitskom Velom Varošu, Kvartal, god. VI, br. 3-4, Zagreb, 2009., str. 98-100.